Jūs esate čia:: Straipsniai

Aktualijos

„Darbų sauga 2011“ - pranešimų apžvalga (I)

R.Baniulienes-pranesimas

Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose - Renata Baniulienė. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro viršininkė.

Konferencijoje „Darbų sauga 2011” dalyvavo 8 pranešėjai, kurie pristatė šiandienai aktualias darbų saugos problematikas įmonėse. Vienas iš pranešimų buvo R. Baniulienės „Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose“.

Pranešimo metu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro viršininkė visiems konferencijos dalyviams apibūdino civilinės saugos svarbą įmonėje, nurodė civilinės saugos veiklos vertinimo sritis, pabrėždama gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teise bei pareigas ir atsakomybę už civilinės saugos reikalavimų nevykdymą. Lektorė savo pranešime palietė ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo būtinumą, kaip jie turėtų būti rengiami, bei apibūdino galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę. Galop Civilinės saugos mokymo centro viršininkė pasidalino patirtimi, kaip turi būti vykdytos civilinės saugos pratybos ir mokymo organizavimas darbo vietose.

 

 

 

Pranešimo medžiagą galite parsisiųsti čia:

Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose

Pranešimo pabaigoje konferencijos dalyviai galėjo užduoti jiems aktualius civilinės saugos klausymus. Esant konferencijos laiko stygiui, R. Baniulienė jų atsakymus sutiko pateikti svetainėje:

1. Kur vykdomos civilinės saugos pratybos? Ar tai vykdoma sukarintame padalinyje?

Civilinės saugos pratybos vykdomos jas organizuojančiuose ūkio subjektuose, įstaigose. Jos taip pat gali būti organizuojamos valstybės ar savivaldybių lygiu ir jeigu ūkio subjektas, įstaiga turi savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatytų užduočių, turi dalyvauti tokiose pratybose.

2. Ar privalo ūkio subjektai priimti žmones iį aplinkinių įmonių į įmonės slėptuvę?

Ūkio subjektai gali priimti žmones iš aplinkinių įmonių, jeigu aplinkinės įmonės iš anksto apie tai pagalvojo ir susitarė dėl savo darbuotojų priėmimo. Tokie susitarimai turi atsispindėti ūkio subjektų (įmonių, įstaigų) ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose.

3. Ar planas gali būti rengiamas neatlikus pavojų ir rizikos analizės?

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas turi būti rengiamas tik atlikus rizikos analizę, nes rizikos analizės tikslas yra nustatyti - kokio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų valdymas turi būti aprašytas ekstremaliųjų situ 

4. Ar privačios ar daliniai valstybės sveikatos priežiūros įstaigos privalo organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą? acijų valdymo plane.

Taip. Visos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos privalo pasirengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

5. Kas Lietuvoje šiuo metu koreguoja visas ekstremalias situacijas?

Ekstremaliųjųjų situacijų koregavimas neapibrėžtas jokiais teisės aktais, nebent tai suprantama kaip siekis išvengti ekstremaliųjų situacijų, arba sušvelninti galimus jų padarinius, o tai vadinama ekstremaliųjų situacijų prevencija. Už ekstremaliųjų situacijų prevenciją yra atsakingi visi civilinės saugos sistemos subjektai - savo veiklos srityse.

6. Kokių ūkio subjektų vadovai privalo baigti civilinės saugos mokymus?

LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr.718 "Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 ir 2 priedai tiksliai nurodo kokių ūkio subjektų vadovai arba jų įgalioti asmenys privalo baigti civilinės saugos mokymo kursus.

7. Ar padalinio vadovas (pvz. parduotuvės direktorius) turi turėti civilinės saugos pažymėjimą?

Kokį? Kas ir kada moko? Mokytis privalo ūkio subjektų, įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Ūkio subjektų, įstaigų padalinių vadovams civilinės saugos reikia mokytis kartu su kitais darbuotojais savo ūkio subjekte ar įstaigoje, kasmet po 2 valandas.

8. Ar privalomas ekstremalių situacijų valdymo planų rengimas bendrovėms administruojančioms daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpas?

Ne.

9. Ką daryti suveikus bendram pavojaus signalui (pvz. Vilniuje)?

Išgirdus garsinį civilinės saugos signalą ( kaukiančias sirenas), reikia skubiai įsijungti radiją ar televiziją. Po trijų minučių turi būti transliuojamas žodinis pranešimas, kuris paaiškins kas atsitiko ir kaip elgtis.

10. Ar kiekviena įmonę turi turėti ekstremalių situacijų planą ir atstovą kuris atsakingas už civilinę saugą?

Ne kiekviena įmonė turi turėti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Tačiau visų ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte. Civilinės saugos įstatyme yra numatytos privalomos funkcijos, kurias turi vykdyti vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Paskutinį kartą atnaujinta 2011 lapkričio 18 15:21, penktadienis

Jau 16-ąjį kartą organizuota konferencija „Darbų sauga 2011” (foto)

pagrindinis2011 m. spalio 26 d. Vilniuje vyko tradicinė 16-oji konferencija „Darbų sauga 2011“. Ši konferencija buvo skirta įmonių vadovams, įmonių personalo vadovams ir darbų saugos specialistams, tiesiogiai besirūpinantiems saugiomis, ergonomiškomis darbo sąlygomis, nuo kurių priklauso žmonių darbingumas ir darbo kokybė. Konferencijos tikslas – suteikti galimybę darbų saugos specialistams praktikams, teisininkams, valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams pasidalinti patirtimi, aptarti aktualius darbų saugos bei darbų saugos vadybos klausimus.

Konferenciją „Darbų sauga 2011“ įvadiniu žodžiu pradėjo konsultacinės įmonės „Sabelija“ generalinis direktorius Tadas Šatkauskas, pasveikindamas dalyvius ir pristatydamas naująjį ketvirtąjį Gyvybės išsaugojimo darbe amuletą, dedikuotą atsakomybės už gyvybę ugdymui. Sveikinimo žodį taip pat tarė ir LR Seimo narys Vytautas Gapšys, kuris pažymėji, kad konsultacinės firmos „Sabelija“ organizuojama konferencija įneša svarbų indėlį į darbų saugos vystymą šalyje, nes joje specialistai ne tik dalinasi gerąja patirtimi, bet ir ieško naujų darbų saugos problemų sprendimo būdų.

Konferencijos pirmąjį pranešimą pirmojoje konferencijos dalyje skaitė LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas laikinai vykdantis LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus funkcijas Vilius Mačiulaitis. Savo pranešime V.Mačiulaitis apžvelgė darbuotojų saugos ir sveikatos esamą būklę, trumpai apžvelgė numatomus darbų saugos pokyčius artimiausiu metu. Aktualią temą apžvelgė ir LR valstybinės darbo inspekcijos personalo ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Nerita Šot apžvelgusi atliktą Europos įmonių apklausą apie darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą, bei Lietuvos rezultatus bendrame ES kontekste.  Advokatas Povilas Kazakevičius, iš „VETO LT“ advokatų profesinės bendrijos pateikė darbo ginčų ypatumus 2010 – 2011 m. Lietuvos teismų praktikoje, kur buvo apžvelgta konkreti teismų praktika darbų saugos srityje.

Antrąją konferencijos dalį pradėjo LR valstybinės darbo inspekcijos piliečių pašymų tyrimo ir analizės skyriaus vedėjo pavaduotoja, vyriausioji darbo inspektorė darbo teisei Irina Janukevičienė, kuri apžvelgė suminės darbo laiko apskaitos taikymo ypatumus įmonėse. Sveikatos edukologė Vida Dubisnkienė pateikė pirmos pagalbos ir profilaktinių sveikatos tikrinimų svarbą, o ugniagesių gelbėtojų mokyklos civilinės saugos mokymo viršininkė analizavo civilinės saugos organizavimo ūkio subjektuose ir įstaigose būtinumą ir galimybes.

„Konteinerių terminalo“ darbų saugos specialistas Kazimieras Norvaišas pateikė profesinės rizikos vertinimo rezultatų panaudojimą darbo vietose, pažymėjo į ką reikia atkreipti dėmesį.  Paskutinis pranešėjas buvo „Sabelijos prekybos“ atstovas Tomas Vipartas, kuris konferenciją užbaigė apžvelgdamas pačias naujausias saugos priemonių tendencijas.

Po kiekvieno panešimo konferencijos dalyviai turėjo galimybę užduoti lektoriams jiems dominančius klausimus. Gaila, bet dėl laiko stokos, buvo atsakomi tik po 2 -3 kausimus. Atsižvelgę į turimų klausimų kiekį , konferencijos organizatoriai prisiėmė atsakomybę visus užduotus klausymus pateikti internetinėje svetainėje.

Didelį susidomėjimą sulaukė kavos pertraukėlės metu „Sabelijos“ suorganizuota „Sprendimų mugė“, kurios metu sabeliečiai pristatė galimus darbų saugos spendimo būdus, metodikas įvairiose srityse – mokymai, sveikatos tikrinimo, pastatų ūkio valdymo, profesinės rizikos vertinimo bei darbo santykių reguliavimo. Kaip teigia „Sabelijos“ generalinis direktorius „mes tiesiog pristatėme savo idėją, kad kiekvienai kompanijai nereikėtų iš naujo išradinėti dviračio“.

Konferencijos pabaigoje dalyviai įvertino vykusią konferenciją. Atlikus apklausos anketos analizę nustatyta, kad konferencijos organizavimas ir aplinka įvertinta labai gerai (45 proc. įvertinta puikiai, 29 proc. įvertino labai gerai, 26 proc. – gerai).  Konferencijos pranešėjai įvertinti gerai (10 proc. įvertino puikiai, 35 proc. įvertinti labai gerai ir gerai, 16 proc. vidutiniškai). Apibendrinus galima pažymėti, kad konferencijos dalyviai teigiamai įvertino konferencijos organizuotumą, konferencijoje analizuojamų problemų aktualumą, svetingumą, skaitomas temas, lektorius, konferencijos tradiciškumą.

 

Rinkodaros vadovė Erika Šliupaitė

Konferencijos "Darbų sauga 2011" akimirkos:

Paskutinį kartą atnaujinta 2011 lapkričio 09 11:54, trečiadienis

Prisiminkime visus žuvusius darbe

velinesKiekvieną metų lapkričio 1-2 dienomis pagerbiame mirusiuosiuos. Šią dieną aplankome mirusiuosius kapuose, uždegame žvakutes, prisimename buvusius su mumis artimuosius.

Kunigas Arnoldas Smalstys  yra sakęs, kad „per Vėlines mes paminime visus tuos, kurie mirė, išėjo Anapilin, tiek ramiai užgesusius, tiek netikėtai pasitraukusius iš gyvenimo, katastrofose, karuose žuvusius, ligų sugraužtus“.

Tad šią dieną privalome prisiminti visus žuvusius darbe. Beprasmė žūtis – skaudus įvykis ne tik darbuotojo artimiesiems, kolegoms, bet ir visai šaliai. Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, iki 2011 -10 – 17 Lietuvoje įvyko 38 nelaimingi mirtini atsitikimai darbe – tai statybos, statybos remonto vietose, atliekant sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus, žemės ūkio darbuose ir kituose darbuose. Juose žuvo darbininkai, kurie turėjo šeimas, galbūt vaikus, kurie buvo šių šeimų maitintojai.

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo bei nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos teisinės ir organizacinės problemos Lietuvoje yra šiuo metu vienos iš aktualiausių ne tik darbo teisės, bet ir socialinės bei ekonominės politikos problemų. Nelaimingas atsitikimas darbe skaudus ir nuostolingas įvykis, su kuriuo susijusios didelės ekonominės išlaidos bei traumuojantys psichologiniai išgyvenimai. Tačiau tam būtinas ne tik valstybės prevencijos priemonės, bet ir mūsų visų atsakomybė už savo ir kolegų saugumą darbe. Tik nuo mūsų visų priklauso, kad kitais metais šis skaičius mažėtų.

Erika Šliupaitė

Paskutinį kartą atnaujinta 2011 lapkričio 02 10:46, trečiadienis

KVIETIMAS į konferenciją "DARBŲ SAUGA 2011"

konferencija2011d

Jau 16-ąjį kartą UAB „Sabelija“ organizuoja tradicinę konferenciją „Darbų sauga 2011“, kuri skirta įmonių vadovams, įmonių personalo vadovams ir darbų saugos specialistams, tiesiogiai besirūpinantiems saugiomis, ergonomiškomis darbo sąlygomis, nuo kurių priklauso žmonių darbingumas ir darbo kokybė.

 

Konferencijos tikslas – suteikti galimybę darbų saugos specialistams praktikams, teisininkams, valstybinių kontroliuojančių institucijų atstovams pasidalinti patirtimi, aptarti aktualius darbų saugos bei darbų saugos vadybos klausimus.

 

 

Konferencijos temos:

  - Specialistai, ekspertai, teisininkai skaitys darbo teisės, civilinės, profesinės rizikos, sveikatos tikrinimo klausimais.

- Profesionalai-praktikai pasidalins patirtimi organizuojant ir sprendžiant iškilusias darbų saugos problemas įmonėse.  

 

Konferencijos data -  2011 m. spalio 26 d.

Konferencijos vieta - Viešbučio „Panorama“ konferencijų salėje, Sodų g. 14, Vilnius.

Konferencijos pradžia - 10:00 val.

Registruotis į konferenciją prašome iki 2011 m. spalio 25 d. telefonu: (8 68) 723309 arba elektroniniu paštu: e.sliupaite@darbusauga.lt

 

Išsamesnė informacija apie konferenciją:

telefonu: (8 68) 723309 arba elektroniniu paštu: e.sliupaite@darbusauga.lt

 

Pasidalinkime gerąja praktine patirtimi.

Būkime pavyzdžiu vieni kitiems!

Paskutinį kartą atnaujinta 2011 spalio 16 20:55, sekmadienis

Tebūnie pasveikinti visi mus mokantys!

rugsejo1Kad ir ką norėtume veikti gyvenime, mums reikalingos žinios. Be jų – kaip be rankų, negalėtume siekti asmeninių troškimų, tikslų. Vaikystėje pradėję mokytis šio proceso nenutraukiame daugelį metų. Už suteiktas žinias, už mokėjimą sudominti įvairiausiais dalykais esame dėkingi savo mokytojams, tad Tarptautinę mokytojų dieną, visame pasaulyje švenčiamą spalio penktąją, tebūnie pasveikinti visi mokytojai!!!

Mokytojai yra tie žmonės, kurie įdeda dalelę savęs į kiekvieno asmenybę. Jie padeda mums atrasti gabumus, talentus, nukreipia tinkama tobulėjimo linkme. Juk nežinosime, ar galime būti geri matematikai, jeigu nepradėsime mokytis skaičiuoti, ar esame talentingi pianistai, jeigu nepabandysime išmokti groti. Mokytojai atveria duris į žinių ir mokslo lobyną.

„Sabelija“ taip pat turi savo mokytojus. Visų pirma tai ekspertės, kurios reguliariai tikrina visų darbuotojų profesinę kompetenciją, taip siekdamos įvertinti jų profesinę patirtį, kvalifikaciją, užtikrina, kad darbuotojai turėtų konkrečiam darbui reikalingų žinių, sugebėjimų, skatinta iniciatyvą siekti žinių, domėtis naujovėmis, numatyti kvalifikacinio tobulėjimo poreikius ir pan.

Savotiški mokytojai yra ir kiti darbuotojai, kurie kasdien dirbdami viename kolektyve, vieningoje bendrų tikslų siekiančioje komandoje, neišmatuojamai daug išmoksta vieni iš kitų. Tad drąsiai galima teigti, kad „Sabelijos“ kompanijoje profesinis tobulėjimas yra viena iš didžiausių vertybių.

Negalima nepaminėti ir „Sabelijos“ Mokymų centro, kuris padeda visoje Lietuvoje gilinti žinias įmonių vadovams, specialistams bei įvairios kvalifikacijos darbuotojams. Turėdama 18 licencijų mokymų organizavimui ir daugiau kaip 50 mokymų programų per mėnesį visuose keturiuose „Sabelijos“ skyriuose – Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje ir Šiauliuose – apmoko per 220 žmonių, o per beveik 16-lika  „Sabelijos“ gyvavimo metų Mokymų centre savo srities profesionalais tapo virš 150 tūkst. žmonių!!! Mokymus veda kvalifikuoti specialistai ir ilgametę darbo patirtį turintys praktikai.

Mieli mokytojai, Jūsų žinios tegul tampa ir mūsų žiniomis. Būkite ištvermingi, iniciatyvūs, entuziastingi, nestokokite originalių idėjų, kad mokytis būtų ne tik naudinga, bet ir nepaprastai įdomu!

Paskutinį kartą atnaujinta 2011 spalio 05 07:50, trečiadienis

Puslapis 8 iš 15