Jūs esate čia:: Straipsniai

Aktualijos

Pasveikinkime visus mus mokančius!

saugumas3„Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“, – byloja liaudies išmintis. Kad žmogus galėtų mėgautis  mokslo vaisiais, tenka dirbti ilgai ir sunkiai. Kantriai nuo pat mažų dienų visus mus pirmyn žinių siekimo taku veda pedagogai. Be pastarųjų, ko gero, nė vienam iš mūsų neapvyktų  nukeliauti mokslo keliu ir pasiekti „saldžių“ rezultatų, todėl Tarptautinės mokytojų dienos proga sveikiname visus pedagoginį darbą dirbančius žmones.

Ypatingai norime pasveikinti UAB „Sabelija“ Mokymų centro kolektyvą, kuris visoje Lietuvoje padeda gerinti žinias įmonių vadovams, specialistams bei įvairios kvalifikacijos darbuotojams, ir per beveik 19 mūsų įmonės gyvavimo metų pagal 18 licencijų ir 50 mokymų programų suorganizavo mokymus dešimtims tūkstančių žmonių.

Reikia padėkoti, pasveikinti ir UAB „Sabelija“ ekspertes, Kauno skyriaus direktorę už kassavaitinių pamokų organizavimą visiems sabeliečiams, už 2 kartus per metus rengiamas darbuotojų žinių patikrinimo atestacijas, ir, žinoma, pastangas, kad visi mūsų, UAB „Sabelija“, darbuotojai siektų profesinio tobulėjimo, žinių, kurios padėtų nepriekaištingai atlikti savo darbą.

Tad dėkojame visiems mokytojams už jų sunkų, bet itin reikalingą ir svarbų darbą bei linkime daug kantrybės, stiprybės ir sumanumo.

UAB „Sabelija“ darbuotojai

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 spalio 14 07:42, pirmadienis

ĮSIGALIOJO DARBŲ SAUGOS DEKLARACIJA

saugiausia

Nuo 2013 spalio 1. d. įsigaliojo VDI patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“, kuriame nurodyta darbų saugos deklaracijos pateikimas (susipažinti su įsakymų galite čia). Šią informaciją turės pateikti visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys. Nustatytas ir terminas - nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. liepos 1 d.

Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė reikalinga deklaracijos pildymui nustatoma pagal tai, kaip darbo priemonės ir darbo sąlygos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus profesinę riziką darbo vietose ar kituose įmonės vietose, kur darbuotojas gali būti darbo laiku. Deklaraciją sudaro:

  • Darbo teisės klausimai (darbo sutarčių, darbo laiko, poilsio laiko, darbo užmokesčio, garantijų ir kompensavimo pildymas);
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai (profesinės rizikos vertinimas, darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėse, nelaimingi atsitikimai ir profesinės ligos, sveikatos patikrinimai, darbuotojų saugos ir sveikatos įgūdžiai ir mokymas, darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis, evakavimas, cheminės medžiagos, krovinių tvarkymas rankomis ir pan.)
  • Duomenys apie darbo priemonių ir darbo sąlygų atitikimą darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Atkreiptinas dėmesys, kad ši pateikta informacija bus naudojama:

1. „teikiant Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikslu priskirti darbdavius atitinkamoms nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms“. Pagal Jūsų pateiktos deklaracijos duomenis, bus nustatoma, kokiai rizikos grupei bus priskirta Jūsų įmonė – kuo priskiriama didesnė rizika, tuo didesni mokesčiai.

2. „vertinant ūkio subjektų rizikingumo laipsnį bei VDI planuojant prevencines priemones“. Pagal pateiktus duomenis planuos įmonių lankymą, tikrins, ar viskas sutvarkytą pagal paskutinius patikrinimus.

Norėdami padėti įmonės vadovams ir jų atsakingiems asmenims susitvarkyti darbų saugos deklaraciją kviečiame dalyvauti seminaruose, kurių metu specialistai ir ekspertai padės tinkamai užsipildyti elektroninę deklaraciją. Daugiau apie seminarą galite rasti čia.

Raktažodžiai: elektroninė deklaracija, darbų sauga, rizikos grupė, VDI įsakymas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklė, profesinė rizika.

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 balandžio 22 07:54, antradienis

Netradiciniai gaisrinės saugos mokymai

gaisrine sauga„Dažnas mokinys ima panikuoti ir nesugeba gesinti dirbtinai sukelto gaisro: „Ne! Nenoriu…“, „Jūs gesinkite...“ Kas nutiktų jų vadovaujamose įmonėse, įsiplieskus tikram gaisrui?“  – svarsto UAB „Sabelija“ Mokymų centro vadovė Daiva Bernotienė, pasakodama apie nuolat jų rengiamus „Netradicinius gaisrinės saugos mokymus“, skirtus įmonių vadovams.
 
D. Bernotienė, suorganizavusi mokymus tūkstančiams žmonių, pasakoja, kad neretai jos klientai nesuvokia, jog reikia išmokti gesinti gaisrą: sužinoti, kaip naudotis gesinimo priemonėmis, kaip organizuoti patį gesinimo procesą: „Pasitaiko atvejų, kad nuvykę į įmonę instruktuoti darbuotojų, sužinome, kad jie net nenutuokia, kokiu telefono numeriu reikia skambinti, kilus gaisrui, o ką bekalbėti apie teisingą jo gesinimą, gesintuvo naudojimą“.
 
UAB „Sabelija“ Mokymų centro vadovė pabrėžia, kad būtina ne tik teoriškai susipažinti su gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimais, organizavimo įmonėje tvarka, bet praktiškai išmokti tvarkyti priešgaisrinę saugą įmonėje, nustatyti pavojų keliančius įrenginius bei jų prevencines priemones, ir, žinoma, svarbiausia – praktiškai panaudoti gaisrų gesinimo įrangą.
 
„Vadovas – ne specialybė, o patirties, įgūdžių, profesinių žinių ir asmeninių savybių rezultatas. Vadovas turi įžvelgti savo vadovaujamos įmonės perspektyvas, žinoti tikslus ir jų įgyvendinimo terminus, suprasti pavaldinių lūkesčius ir nuolat mokytis. Taip pat jausti atsakomybę ne tik už įmonės veiklą, turtą, bet  ir už darbuotojo gyvybę. Dėl to rengiame tokius netradicinius gaisrinės saugos mokymus, kuriuose įgyjamos ir teorinės, ir praktinės žinios, priverčiančios vadovus suvokti, kaip svarbu visa tai išmanyti, kad ištikus nelaimei, būtų išvengta darbuotojų netekčių. Didžiausias mūsų, UAB „Sabelija“, pasiekimas – vadovaujančių asmenų, išmokusių tinkamai gesinti gaisrą, supratimas, kad tokias praktines pratybas reikia organizuoti savo įmonėse“, – sako Daiva Bernotienė.
 
„Netradicinių gaisrinės saugos mokymų“, kurių metu pačiam mokiniui reikia tramdyti liepsnas, naudą pripažįsta ir praktiškai tai išbandę UAB „Sabelija“ klientai: „Gaisrinės saugos praktiniai mokymai patiko, nes išmokau gesinti gaisrą gesintuvu“, – mokymus giria UAB „Rugosa“ vadovas Rimantas Siniauskas. Pastarajam antrina ir UAB „Baltic legion“ vadovas Denis Griško: „Man labai patiko gaisrinės saugos praktinis mokymas ir esu labai dėkingas dėstytojui Edvardui Charžauskui už nuosekliai pateiktą naudingą informaciją, už praktinę užduotį, kurioje išmokau gesinti gaisrą, išbandant įvairių rūšių gesintuvus“.
 
Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programas. Trejų metų laikotarpis jau eina į pabaigą, o Valstybinė priešgaisrinė tarnyba jau ruošiasi įmonių, įtaigų, organizacijų patikrinimams, ar darbuotojai yra apmokyti gaisrinės saugos klausimais. 
 
„Didysis tikrinimų „startas“ jau nuo rugsėjo pirmosios. Pastarųjų metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas ne tik pateikia pagrindinius klausimus, bet patikrina, ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų gaisrinės saugos mokymas.
 
Gerbiami vadovai, kas dar neapmokėte savo darbuotojų, raginame paskubėti tai padaryti, kad ne tik būtumėte įvykdę įstatymo reikalavimus bei jaustumėtės ramūs patikrinimo metu, tačiau ir išsaugotumėte savo turtą, galbūt net kažkieno gyvybę įsiplieskus gaisrui. Tad kviečiame į UAB „Sabelija“ rengiamus „Netradicinius gaisrinės saugos mokymus“, į kuriuos galima jau dabarregistruotis (registracija čia)“, – ragina konsultacinės firmos „Sabelija“ Mokymų centro vadovė Daiva Bernotienė.
 
Paskutinį kartą atnaujinta 2013 rugsėjo 08 19:49, sekmadienis

Sveikinimas Mokslo ir žinių dienos proga

 vasaros-mokymu-sezonas    UAB „Sabelija“ sveikina visus besimokančiuosius vaikus ir suaugusius bei visus pedagogus su Mokslo ir žinių diena, kuri Lietuvoje nuo 1980-ųjų metų minima rugsėjo 1-ąją dieną. 
   
Ši diena yra vieniems šventė, o kitiems - malonus rūpestis: tėvams rūpestis kaip tinkamai parengti savo vaikus mokyklai, pedagogų ir švietimo įstaigų administratorių rūpestis kaip tinkamai priimti mokinius ir studentus atnaujintose klasėse ar auditorijose. UAB „Sabelija“ darbuotojų rūpestis – deramai pasveikinti ir padėkoti įvairios kvalifikacijos dėstytojams, kurie per metus išleidžia apie 3500 profesionaliai apmokytų mokinių per Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių skyrius. „Sabelijos“ mokymų centras turi 18 licenzijų mokymų organizavimui ir 50 mokymų programų, kurios suteikia profesionalias žinias įmonių vadovams, specialistams ir įvairios kvalifikacijos darbuotojams. 
   
Pedagogais kiekvieną mėnesį tampa ir „Sabelijos“ darbuotojai – produktų šeimininkai, kurie savo darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo teisės, pastatų ūkio valdymo žinias perteikia įmonių vadovams bei specialistams per informacinius susitikimus. Juose praktinių žinių, pavyzdžių įgauna jau teorijos apmokyti mokiniai ir „Sabelijos“ lojalūs klientai. 
   
„Sabeliečiai“ kartą per pusmetį tampa mokiniais ir patys dalyvaudami atestacijoje ir taip siekdami tobulinti darbų saugos, darbo teisės, gaisrinės saugos, elektrosaugos žinias, kurias perteikia savo klientams. „Sabelijos“ ekspertai tikrina darbuotojų kompetenciją, profesinę patirtį, skatina gilinti žinias ir siekti naujų.  „Mūsų tikslas yra siekti, kad kiekvienas žmogus tobulėtų, o informacijos gausa ir kaita skatintų tobulėti. Todėl mokymas ir mokymasis turi nuolat atsinaujinti“, - sakė UAB „Sabelija“ generalinis direktorius Tadas Šatkauskas.
   
  „Sabelija“ sveikina visus pedagogus, mokinius, studentus su mokslo metų pradžia. „Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.“ (Albert Einstein).
 

Ugnė Raudytė

 
Paskutinį kartą atnaujinta 2013 rugsėjo 01 14:28, sekmadienis

Griežtėja kontrolė darbuotojų mokymui gaisrinės saugos klausimais

gaisrine saugaGerbiami vadovai, kaip dažnai susimąstote ką reiškia būti vadovu?  Ar žinote, kad Vadovas – ne specialybė, o patirties, įgūdžių, profesinių žinių ir asmeninių savybių rezultatas.Vadovą būtų galima apibūdinti kaip žmogų, kuris visada žingsniu priekyje savo pavaldinių. Vadovas turi įžvelgti savo vadovaujamos įmonės perspektyvas, žinoti jos tikslus ir jų įgyvendinimo terminus, suprasti pavaldinių lūkesčius ir nuolat mokytis. Mokytis ne tik to, kas reikalinga jo vadovaujamai sričiai, bet mokyti ir savo darbuotojus. Tik kartu tobulėdami pasieksite gerų rezultatų savo įmonėse. Kiekvienam vadovui tenka didžiulė našta vesti įmone teisinga linkme, planuoti veiksmus norimam rezultatui pasiekti, kartu prie viso to ir didžiulė atsakomybė. Atsakomybė ne tik už įmonės veiklą, turtą, kartais net ir už žmogaus gyvybę. Sakysite skamba keistai? Kodėl už žmogaus gyvybę? Ar atkreipėte kada dėmesį kiek nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta vien dėl to, kad vadovas nepasirūpino viena ar kita asmenine apsaugos priemone, neprižiūrėjo tinkamai vienų ar kitų įrenginių, neįvertino vieno ar kito darbuotojo kompetencijos, t.y. neapmokė ir neįsitikino ar darbuotojas tinkamas atlikti jam pavestą darbą ar sugebės teisingai elgtis vienoje ar kitoje situacijoje? Įstatymai keičiasi tikrai dažnai. Suprantama, jog per darbų begalę kažko nespėjate, kažko nepasižiūrite. Tam esame mes, kad Jus informuoti ir padėti.

              Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtinto „Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 23-1103) 21 punkto 1 papunktyje yra numatyta, kad patikrinimo metu, be kitų pagrindinių klausimų, valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnas privalo patikrinti ar objekte yra atliekamas periodinis visų darbuotojų mokymas gaisrinės saugos klausimais.

Įmonių, įstaigų, organizacijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) ne rečiau kaip kartą per trejus metus privalo organizuoti įmonių, įstaigų, organizacijų vadovai pagal Minimalius reikalavimus valstybės tarnautojų ir darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programoms, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 112 (Žin., 2003, Nr. 63-2873).

Trijų metų laikotarpis jau eina į pabaigą. Valstybinė priešgaisrinė tarnyba jau organizuoja įmonių, įtaigų, organizacijų patikrinimus ar darbuotojai yra apmokyti gaisrinės saugos klausimais. Didysis patikrinimų „startas“ jau nuo rugsėjo pirmos!

Gerbiami vadovai, kas dar neapmokėt savo darbuotojų, raginame paskubėti tai padaryti. Apmokę savo darbuotojus ne tik būsite įvykdęs įstatymo reikalavimus, išsaugosite turtą, galbūt, net kažkieno gyvybę, bet ramiai jausitės ir patikrinimų metu.

Mokymo centro vadovė

Daiva Bernotienė

Paskutinį kartą atnaujinta 2013 birželio 12 13:30, trečiadienis

Puslapis 3 iš 15