Jūs esate čia:: Straipsniai

Aktualijos

VISŲ DARBDAVIŲ, ĮMONIŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

dem
Informuojame, kad nuo š.m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-724/V-1284 įsigaliojo nauji Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (Įsakymą galite peržiūrėti čia).

Pagrindiniai pakitimai:

2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-287/V-611 13 straipsnis. Darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokomi kaip darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-724/V-1284 14 straipsnis. Darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokomi pagal trumpąją formaliojo profesinio mokymo programą „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programa“.

Išaiškinimas:
Norime atkreipti Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens dėmesį, jog naujoji tvarka juos įpareigoja atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programą. Tai reiškia, kad darbdavys, kuris turi Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pažymėjimą ir pats vykdo DSS tarnybos funkcijas, nuo šiol privalės atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą bei turėti 2 pažymėjimus.

Taip pat informuojame Įmonės vadovus, vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas, kad pasibaigus jau turimo pažymėjimo galiojimo laikui, nebeprivaloma laikyti egzamino naujai atestacijai, tačiau atsirado sąlyga per 5 metų laikotarpį surinkti 60 kvalifikacinių valandų. Tai padaryti galima apsilankius mūsų organizuojamuose DSS mokymuose (mokymų grafiką žr. čia)

 Kiti pakitimai:

2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-287/V-611 20 straipsnis. Darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki vienerių metų, stažuotė privaloma.

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-724/V-1284 35 straipsnis. Darbuotojams, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje, kurioje jie dirba, mažesnis nei vieni metai, stažuotė yra privaloma.

Išaiškinimas:
Nuostatuose atsisakyta reikalavimo darbdaviui sudaryti ir tvirtinti Profesijų ir darbų, kuriuos leidžiama dirbti savarankiškai tik po stažuotės, sąrašą, tačiau stažuotė tapo privaloma darbuotojams, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje, kurioje dirba, mažesnis nei vieni metai.

Pakito ir formalių mokymų atestacijos pažymėjimų forma, kurioje nebenurodoma įmonės ekonominės veiklos rūšis.

Pabaigoje norime pažymėti, kad naujųjų Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų tikslas - stiprinti darbdavių požiūrį į mokymų kokybę, t.y. įsitikinti, ar darbuotojas pasirengęs saugiai atlikti darbus, o, esant reikalui, jį atitinkamai profesionaliai parengti. Liūdna statistika pagal VDI duomenis liudija, kad jau per šiuos metus Klaipėdos apskrityje yra užfiksuoti 5 mirtini nelaimingi atsitikimai, o tai aiškiai liudija darbuotojų mokymų stoką. Tad dirbkite saugiai ne vien tik dėl VDI inspekcijos reikalaujamos tvarkos, bet pirmiausia, dėl savęs ir savo darbuotojų saugumo.

Mielai kviečiame visais iškilusiais klausimais kreiptis į mus, nes mes esame tam, kad Jums padėtume.

 

Mokymų skyriaus vadovė,
Ingrida Sendaitė

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 kovo 24 08:23, pirmadienis

ELEKTRONINĖ DARBŲ SAUGOS VERSIJA- PUIKUS SPRENDIMAS JAUNAM VERSLININKUI

buhalteriu dienaEsate jaunas verslininkas, kuriam darbų sauga – tai dar viena papildoma finansinė našta? UAB „Sabelija“ jauniems verslininkams, mažoms įmonėms, turinčioms nedidelį skaičių darbuotojų turi specialių pasiūlymą – darbų saugos elektroninę versiją, kuri sumažins tiesioginę atsakomybę vadovams dėl darbuotojų saugumo.

Tai yra įmonės, organizacijos darbų saugos ir gaisrinės dokumentų elektroninė versija, kurią galėsite prisitaikyti pagal savo įmonės, organizacijos veiklos pobūdį ir specifiką. Elektroninėje versijoje yra visi dokumentai, kurių reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymas.

Kompaktiniame diske rasite darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų paketą, kuris skirtas visoms LR įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, turinčioms bent vieną samdomą darbuotoją, nepriklausomai kokią veiklą jos vykdo. Dokumentai yra privalomi tiek įmonės veiklos pradžioje, tiek jau veikiančiai įmonei. Šis dokumentų paketas nėra pritaikytas vienai ar kitai įmonės vykdomai veiklai, jis yra universalus, todėl taps geru pagrindu formuojant Jūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos politiką. Naudodamiesi šiuo kompaktiniu disku, lengvai ir greitai parengsite darbuotojų pareiginius nuostatus, saugos ir sveikatos instrukcijas, gaisrinės saugos instrukcijas, taip pat įsakymus, reikalingus šių dokumentų įteisinimui. Sutvarkysite visus dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, gaisrine sauga, numatysite pavojus ir kenksmingus veiksnius darbo aplinkoje, taip pat numatysite prevencines priemones užkirsiančias kelią tiems pavojams atsirasti.

Užpildžius kompaktiniame diske esančius dokumentus, pritaikius juos Jūsų įmonės specifikai, patvirtinus vadovo parašu bei antspaudu, Jūs būsite sutvarkę dalį visų įmonėms būtinų darbų saugos dokumentų. Kitą reikalingą dokumentaciją įmonės darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos srityje profesionaliai ir greitai padės sutvarkyti UAB „Sabelija" specialistai.

Sveikata – svarbiausia

savizudybes dienai

Ar kas drįstų paneigti, kad brangiausias žmogaus turtas yra sveikata? Ko gero, retas, kuris prieštarautų tokiam teiginiui. Sveikas darbuotojas – svarbiausias kiekvienos įmonės išteklius, todėl itin svarbu, kad būtų užtikrintas visų darbuotojų sveikatos išsaugojimas.

„Sveikatos tikrinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymais ir yra privalomas visiems dirbantiems žmonėms, o darbdavys turi užtikrinti, kad jo darbuotojai būtų pasitikrinę sveikatą.

Laiku patikrinta sveikata ir teisingas darbuotojų instruktavimas – du be galo reikšmingi dalykai, padedantys įmonėje užtikrinti saugias darbo sąlygas“, – sako UAB „Sabelija“ Atstovavimo centro koordinatorė Lina Šliachtičeva.

Be to, pasak L. Šliachtičevos, sveikatos tikrinimo tikslas – įvertinti, ar asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis; apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo profesinės rizikos veiksnių poveikio; įvertinti taikytinas profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemones; Taip pat sveikatos tikrinimas – vienas patikimiausių būdų užbėgti profesinėms ligoms už akių.

„Konsultacinė firma  „Sabelija“ yra išsikėlusi siekį – užtikrinti, kad visi dirbantys žmonės būtų sveiki ir galėtų saugiai dirbti. Dėl šios priežasties ir sukūrėme Sveikatos tikrinimo modulio paslaugą.

Sveikatos tikrinimo modulis – kompleksinė paslauga, kai organizuojamas privalomas darbuotojų sveikatos patikrinimas įmonėje. UAB „Sabelija“ siūlo per trumpą ir darbdaviui patogų laiką patikrinti darbuotojų sveikatą, taip pat sutvarkyti visą reikalingą dokumentaciją (atliekamas įmonės sveikatos įvertinimas, išvadų pateikimas, įsakymų ir grafikų ruošimas, medicininių kortelių ir profesinės rizikos šifrų parinkimas, sąrašų sudarymas). Tad Sveikatos tikrinimo modulio paslauga padeda užtikrinti klientų įmonės veiklos efektyvumą, sutaupyti darbdavio ir jo darbuotojų laiką, išsaugoti dirbančiųjų sveikatą ir sumažinti nelaimingų atsitikimų, susijusių su įmonėje dirbančių žmonių sveikata, tikimybę“, – pasakoja UAB „Sabelija“ Atstovavimo centro koordinatorė.

Daugiau apie Sveikatos tikrinimo modulio paslaugą galite sužinoti, jei kreipsitės nurodytais kontaktais.

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 vasario 28 15:06, penktadienis

KAM REIKALINGAS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS?

3zmogeliukai.jpg– Darbuotojams dirbant saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis bus geresnis darbo našumas, geresni darbo rezultatai. Kai darbuotojų saugumu, sveikata rūpinasi darbdavys – tai yra didelė motyvavimo priemonė nepriekaištingai dirbti, – sako UAB „Sabelija“ Profesinės rizikos vertinimo centro vadovė Renata Motiejūnienė, papasakodama apie tai, kas yra profesinės rizikos vertinimas, koks pastarojo tikslas, bei jo būtinumą visoms įmonėms ir kt.

– Kas yra profesinės rizikos vertinimas ir koks jo tikslas?

– Profesinės rizikos vertinimas – visų pirma prievolė darbdaviui. Profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimas – vienas svarbiausių veiksmų, dokumentų įmonėje, kurie padeda užtikrinti veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo sveikatos – išsaugojimą.

Kada atsiranda konfliktinių situacijų su darbuotoju ar vyksta teismai dėl darbų saugos, profesinės rizikos vertinimas – vienas pagrindinių dokumentų, kuriuose atsispindi darbinės sąlygos, kuriomis dirba darbuotojas.
Profesinės rizikos vertinimo metu atliekama analizė visos grupės veiksnių: fizikinių, fizinių, biologinių, cheminių, psichosocialinių, ergonominių (plačiau apie veiksnius skaitykite čia). Darbuotojai privalo būti supažindinami su profesinės rizikos vertinimu. Taip pat profesinės rizikos vertinimo proceso metu turi dalyvauti darbuotojų, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto atstovai. Pastaruosius būtina susipažinti ir su profesinės rizikos vertinimo išvadomis.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas – nustatyti, įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

– Ar darbdavys privalo dalyvauti profesinės rizikos metu?

– Darbdavio pagrindinis uždavinys – organizuoti šio proceso įgyvendinimą arba paskirti asmenį, kuris įgyvendintų šį procesą.

– Kokioms įmonėms reikalingas profesinės rizikos vertinimas?

– Pagal LR teisės aktus, profesinės rizikos vertinimas reikalingas visoms įmonėms be išimties, jeigu yra samdomas bent vienas darbuotojas.

– Kaip atliekamas profesinės rizikos vertinimas?

– Rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais: parengiamieji darbai (profesinio rizikos vertinimo plano parengimas ir t.t.), rizikos veiksnių tyrimas, rizikos dydžio nustatymas, sprendimo dėl rizikos priimtinumo priėmimas, rizikos pašalinimas ar sumažinimas, rizikos stebėjimas. Kai yra įvertinama profesinė rizika, tada darbdavys, žinoma, ir jo darbuotojai sužino apie realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę įmonėje, kaip gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas, kuriose darbo vietose rizika nepriimtina, o kuriose priimtina ar toleruotina, kur reikia įdiegti kolektyvines apsaugos priemones ar darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., įrengti ištraukiamąją ventiliaciją, įrengti triukšmo užuolaidas ir panaš.).

– Kokios gali būti profesinės  išvados?

- Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. pasikeitė profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Vadovaujantis nauju teisės aktu, rizikos vertinimas tapo labiau diferencijuotas, nes anksčiau buvo dvi šakos „RIZIKA PRIIMTINA“ arba „RIZIKA NEPRIIMTINA“, o dabar profesinės rizikos dydžio ir priimtinumas, įvertinant galimą žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę, skirstomas į „MAŽĄ RIZIKĄ“, „VIDUTINĘ RIZIKĄ“, „DIDELĘ RIZIKĄ“.

Mano nuomone, dabartinis teisės aktas sukuria terpę teismams ir duoda darbo advokatams, nes tokiame priimtinos rizikos skirstyme yra daugiau subjektyvumo, išvadų pateikimas priklauso nuo vertintojo kompetencijos.

– Kokie yra taikomi reikalavimai profesinio rizikos vertinimo specialistui?

– Tokius vertinimus atliekantis žmogus visų pirma turi turėti techninį aukštąjį išsilavinimą, taip pat nuolat kelti kvalifikaciją specialiuose rizikos vertinimo srityse. Be to, vien teorinių žinių neužtenka: tinkamai atlikti profesinės rizikos vertinimą itin padeda darbinė patirtis.

UAB „Sabelija“ dar 1999 m. pradėjo teikti higieninio darbo vietų įvertinimo paslaugą. O 2004 m. sausio 1 d., įsigaliojus LR įstatymams, reglamentuojantiems profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimą, mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti profesinės rizikos vertinimo paslaugą. Tad turime labai daug patirties šioje srityje. Profesinį rizikos vertinimą per metus vidutiniškai atliekame  179 įmonėse ir įvertiname apie 1000 darbo vietų. Per savo darbinę veiklą jau esame įvertinę apie 10000 darbo vietų.

Profesinės rizikos vertinimus atliekame ne tik standartinėse darbo vietose, bet įvertiname ir tokius darbus kaip balerinos, naro, smuikininko, psichiatrijos ligoninės slaugytojo. Gruodį atlikome profesinės rizikos vertinimą visos laivo įgulos, dirbančios Baltijos jūroje, todėl kad įvertintume profesinę riziką teko plaukiojančiame laive praleisti visą dieną.

Nei viena kita darbų saugos paslaugas teikianti įmonė nesiima sudėtingų ir nestandartinių rizikos vertinimų. Mūsų, UAB „Sabelija“, darbuotojai yra kvalifikuoti, itin patyrę ir gali pasiūlyti prevencijos priemones rizikai šalinti ir mažinti.

Be to, 2006 m. įkūrėme fizikinių matavimų laboratoriją. Matavimai atliekami ne tik darbo vietose: šią paslaugą teikiame ir fiziniam asmenims, susidomėjusiems, ar jų gyvenamoji aplinka yra saugi ir patikima. Norint nustatyti matavimo patikimumą, reikia mokėti įvertinti galimą matavimo netikslumą, mokėti perskaičiuoti duomenis pagal poveikio trukmę, parinkti pagal situaciją standartus, kuriais vadovaujanti atliekami matavimai. Tokie darbai nėra paprasti, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes  tai gali atlikti vėlgi tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys ne tik teorinių žinių, bet ir darbinę patirtį, susidūrę su įvairiomis situacijomis. Per mėnesį būna apie 10 tokių situacijų, kai reikia pasitelkti visas savo žinias fizikinių matavimų srityje, kad padarytume tinkamą išvadą.

– Kiek laiko gali trukti profesinės rizikos tyrimas?

– Šis procesas gali užtrukti, pvz.: nuo dienos iki savaitės, mėnesio ar pusės metų, tai priklauso nuo įmonės veiklos srities, darbo vietų skaičiaus, įrenginių ir technologinio proceso organizavimo. Tyrimo darbai atliekami įmonėje, tačiau po to dar reikia apdoroti informaciją, pateikti išvadas, pasiūlyti prevencines priemones ir t.t.

– Kokios yra aktualiausios naujienos, susijusios su profesinės rizikos vertinimu?

– Svarbios žinios visoms įmonėms, susijusios ne tik su profesinės rizikos vertinimu, bet ir su visa bendra darbų saugos sritimi, kadangi nuo 2013 spalio 1 d. įsigaliojo Valstybinės darbo inspekcijos  patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“, kuriame nurodyta darbų saugos deklaracijos pateikimas (susipažinti su įsakymų galite čia). Šią informaciją turi pateikti visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys. Pirmiausia buvo nustatytas terminas – nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau Valstybinė darbo inspekcija pratęsė terminą iki 2014 m. liepos 1d.

Deklaracijoje pateikiama informacija, kaip darbo priemonės ir darbo sąlygos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus profesinę riziką darbo vietose ar kituose įmonės vietose, kur darbuotojas gali būti darbo laiku.

Šioje deklaracijoje iš 50 punktų ir 100 papunkčių, 16 yra apie profesinės rizikos vertinimą bei 4 – apie vieną iš rizikos veiksnių – psichosocialinį veiksnį.

Šiuo klausimu visiems gali padėti UAB „Sabelija“ organizuojami DSS deklaracijos seminarai-praktiniai deklaracijos parengimo užsiėmimai. Pastarieji organizuojami visoje Lietuvoje.
Galime drąsiai teigti, kad dalyvavimas tokiame seminare yra tikrai naudingas, nes seminaro-praktinio deklaracijos parengimo užsiėmimo metu yra aiškinama, kaip pildyti deklaracijas, aptariamas kiekvienas punktas, tad po šio susitikimo dalyviai jau turi užsipildę deklaraciją, telieka duomenis suvesti į elektroninę formą ir pateikti Valstybinei darbo inspekcijai. Be to, po kiekvieno surengto seminaro girdime itin teigiamus atsiliepimus, kad viskas suprantamai ir išsamiai išaiškinama,  puikiai atsakoma į iškilusius klausimus.

Jeigu dar neužsipildėte DSS deklaracijos, kreipkitės – ir mes padėsime išspręsti šitą klausimą:

El. paštu: info@sabelija.lt

Telefonu: 868723309

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 sausio 31 17:01, penktadienis

APTARNAUJAMŲ ĮMONIŲ – DAUGIAU, O NELAIMIŲ – MAŽIAU

zmogeliukas2.jpg

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos duomenis, Lietuvoje 2013 m. darbe žuvo 58, o 137 darbuotojai patyrė sunkias traumas.

Valstybinė darbo inspekcija praneša, jog daugiausiai sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko vykdant statybos, remonto darbus, tarp jų ir aptarnaujant, remontuojant elektros įrenginius, tinklus; taip pat remontuojant technines priemones bei atliekant sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus.

Pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją, tirdami nelaimingus atsitikimus darbe inspektoriai dažniausiai konstatuoja, kad nelaimių buvo galima išvengti, jei darbai būtų tinkamai organizuoti ir vykdyti, jei darbo priemonės būtų atitikusios saugos ir sveikatos reikalavimus, jei būtų gerai organizuota saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė, o darbuotojai būtų vykdę jiems privalomus saugos reikalavimus.

Tam, jog nelaimingų atsitikimų skaičius darbe taptų minimalus ir būtų išvengta skaudžių žmonių traumų bei netekčių, stengiasi ir dirba UAB „Sabelija“.

„Mes, konsultacinė firma „Sabelija“, aptarnaujame įvairią veiklą visoje šalyje vykdančias įmones. Džiugu, kad per praėjusius metus įmonėse, su kuriomis bendradarbiaujame, neįvyko nė vienas sunkus nelaimingas atsitikimas, susijęs su darbu. Tiesa, pagelbėjome vienai prižiūrimai  firmai, kurioje mirė 2 darbuotojai. Abu šie atvejai nėra susiję su darbu ir UAB „Sabelija“ specialistai negalėjo užkirsti kelio šioms žūtims: viena mirtis ištiko vykstant pakeliui į darbą, kai ant mašinos užšoko briedis, o kita – darbe žmogui sustojus širdžiai. Mes esame silpni prieš gamtą ir ligas“, – teigia UAB „Sabelija“ Atstovavimo centro koordinatorė Lina Šliachtičeva.

„Per 12 praėjusių metų mėnesių mūsų aptarnaujamose įmonėse užfiksuota tik 16 lengvų nelaimingų atsitikimų: 5 įvyko pakeliui į darbą/iš darbo ir 11 – darbo vietoje. Nelaimingų atsitikimų skaičius mūsų prižiūrimose įmonėse mažėja: nors praėjusiais metais lyginant su 2012 m. UAB „Sabelija“ aptarnaujamų įmonių skaičius išaugo 15%, tačiau lengvų nelaimingų atsitikimų sumažėjo nuo 19 iki 16. Vadinasi, nors pernai dirbome su daugiau įmonių, bet nelaimingų atsitikimų jose įvyko mažiau.  Džiaugiamės ir tuo, kad per 2013 m. į mus, UAB „Sabelija“, dėl įvairių paslaugų kreipėsi net 2900 įmonių. Mes nuolat dirbame, bendradarbiaujame tiek su įmonių vadovais, tiek su jų darbuotojais, skatindami jų supratimą, sąmoningumą apie darbuotojų saugų darbą. Mūsų konsultacinės firmos tikslas – užtikrinti įstatymų vykdymą, kad kiekvienas asmuo išėjęs į darbą, kas vakarą grįžtų namo. UAB „Sabelija“ 2014 metų siekis – sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių net 3 kartus su mumis bendradarbiaujančiose įmonėse. Dėl to nuolat kuriame ir tobuliname mūsų firmos teikiamas paslaugas, pavyzdžiui neseniai pristatėme naują Darbų  saugos organizavimo paslaugą, kurią per 19 metų sukūrėme kartu su savo klientais. Pastaroji dar labiau prisideda prie to, kad darbuose įvyktų kuo mažiau nelaimių. Darbų saugos organizavimas turi savo įspūdingą istoriją, aiškią sudėtį (turinį), tiksliai apibrėžtą procesą, lanksčią kliento poreikiams kainą.

Darbų saugos organizavimas – saugaus darbo sistemos procesų valdymas, pagrįstas atsakomybės, sąžiningumo ir partnerystės principu. Mes siekiame bendradarbiauti su kiekvienu darbdaviu ir norime užtikrinti darbų saugą visose Lietuvos įmonėse, nes mūsų tikslas yra gyvybės išgelbėjimas“, – sako Atstovavimo centro koordinatorė Lina Šliachtičeva.

Jeigu susidūrėte su nelaimingais atsitikimais darbe ar reikia pagalbos tvarkantis darbų saugos klausimais, kreipkitės į UAB „Sabelija“ nurodytais kontaktais ir Jums padėsime!

 

Panaudoti Valstybinės darbo inspekcijos duomenys    

Jūratė Mirauskytė-Karvelienė

Paskutinį kartą atnaujinta 2014 kovo 24 07:53, pirmadienis

Puslapis 1 iš 15