Jūs esate čia:: Straipsniai VISŲ DARBDAVIŲ, ĮMONIŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

VISŲ DARBDAVIŲ, ĮMONIŲ VADOVŲ DĖMESIUI!

dem
Informuojame, kad nuo š.m. sausio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-724/V-1284 įsigaliojo nauji Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai (Įsakymą galite peržiūrėti čia).

Pagrindiniai pakitimai:

2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-287/V-611 13 straipsnis. Darbdavių įgalioti asmenys darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokomi kaip darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai.

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-724/V-1284 14 straipsnis. Darbdavių įgalioti asmenys, kuriems pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokomi pagal trumpąją formaliojo profesinio mokymo programą „Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programa“.

Išaiškinimas:
Norime atkreipti Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens dėmesį, jog naujoji tvarka juos įpareigoja atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas mokymo programą. Tai reiškia, kad darbdavys, kuris turi Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens pažymėjimą ir pats vykdo DSS tarnybos funkcijas, nuo šiol privalės atestuotis ir pagal Įmonės vadovų, vykdančių įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, mokymo programą bei turėti 2 pažymėjimus.

Taip pat informuojame Įmonės vadovus, vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas, kad pasibaigus jau turimo pažymėjimo galiojimo laikui, nebeprivaloma laikyti egzamino naujai atestacijai, tačiau atsirado sąlyga per 5 metų laikotarpį surinkti 60 kvalifikacinių valandų. Tai padaryti galima apsilankius mūsų organizuojamuose DSS mokymuose (mokymų grafiką žr. čia)

 Kiti pakitimai:

2011 m. birželio 17 d. Nr. A1-287/V-611 20 straipsnis. Darbuotojams, kurių darbo stažas įmonėje iki vienerių metų, stažuotė privaloma.

2013 m. gruodžio 31 d. Nr. A1-724/V-1284 35 straipsnis. Darbuotojams, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje, kurioje jie dirba, mažesnis nei vieni metai, stažuotė yra privaloma.

Išaiškinimas:
Nuostatuose atsisakyta reikalavimo darbdaviui sudaryti ir tvirtinti Profesijų ir darbų, kuriuos leidžiama dirbti savarankiškai tik po stažuotės, sąrašą, tačiau stažuotė tapo privaloma darbuotojams, kurių nepertraukiamas pavojingo darbo stažas darbovietėje, kurioje dirba, mažesnis nei vieni metai.

Pakito ir formalių mokymų atestacijos pažymėjimų forma, kurioje nebenurodoma įmonės ekonominės veiklos rūšis.

Pabaigoje norime pažymėti, kad naujųjų Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų tikslas - stiprinti darbdavių požiūrį į mokymų kokybę, t.y. įsitikinti, ar darbuotojas pasirengęs saugiai atlikti darbus, o, esant reikalui, jį atitinkamai profesionaliai parengti. Liūdna statistika pagal VDI duomenis liudija, kad jau per šiuos metus Klaipėdos apskrityje yra užfiksuoti 5 mirtini nelaimingi atsitikimai, o tai aiškiai liudija darbuotojų mokymų stoką. Tad dirbkite saugiai ne vien tik dėl VDI inspekcijos reikalaujamos tvarkos, bet pirmiausia, dėl savęs ir savo darbuotojų saugumo.

Mielai kviečiame visais iškilusiais klausimais kreiptis į mus, nes mes esame tam, kad Jums padėtume.

 

Mokymų skyriaus vadovė,
Ingrida Sendaitė

 

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti