Jūs esate čia:: Straipsniai Atgarsiai iš 18-osios konferencijos „Darbų sauga 2013“

Atgarsiai iš 18-osios konferencijos „Darbų sauga 2013“

konf2013

>2013 metų spalio 23 dieną įvyko 18-oji UAB „Sabelija“ organizuojama konferencija „Darbų sauga 2013“, kurioje dalyvavo per 120 visos Lietuvos įmonių vadovų bei darbų saugos ir sveikatos specialistų. Džiugu, kad kas metai ši konferencija sulaukia vis didesnio dėmesio – vis daugiau įmonių vadovų ir darbų saugos specialistų sprendžia aktualias darbų saugos problemas savo įmonėse, analizuoja ir ieško sprendimų, kaip pagerinti esamą situaciją.

Renginį įvadiniu žodžiu pradėjo konsultacinės įmonės generalinis direktorius Tadas Šatkauskas, pasveikindamas dalyvius ir pristatydamas septintąjį Gyvybės išsaugojimo darbe amuletą, dedikuotą darbų saugos vadybai (apie amuletą daugiau galite sužinoti svetainėje http://www.sermuksnis.lt/ ). T. Šatkauskas minėjo, kad „Darbuotojų sauga darbe ir sveikata - būtent tokia sritis, kurią apleidus pasekmės būna itin liūdnos, dažnai ir nepataisomos. Mūsų konferencija suteikia įmonių vadovams ar atsakingiems asmenims už darbų saugą galimybę prisiminti, jog ši sritis tūri būti prižiūrima nuolat“.

Konferencijos pradžioje pasveikinimo žodį tarė Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Vydas Gedvilas. „Žiniasklaida, kaip žinome, gana dažnai skelbia apie nelaimingus atsitikimus, bėdas, paskirtas baudas. Savo ruožtu nepelnytai mažai kalbama apie įmones ir organizacijas, kuriose nuoširdžiai bei nuosekliai rūpinamasi darbų sauga, darbuotojų sveikata, geromis sąlygomis, tinkama aplinka“, – kalbėjo V. Gedvilas. Pasak Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo, dažniausiai nelaimingus atsitikimus darbe, kaip žinia, lemia netinkamas darbo organizavimas, darbuotojų mokymas, instruktavimas bei kvalifikacijos kėlimas, todėl į šias sritis reikėtų žvelgti plačiau, naujoviškiau ir atsakingiau. Vydo Gedvilo nuomone, elementarių saugos taisyklių aiškinimas galėtų būti įtraukiamas į bendrojo lavinimo mokyklų programas, tam didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas ir profesinio mokymo sistemoje.

Po sveikinamųjų žodžių, pirmąjį pranešimą skaitė Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika, didelį dėmesį skirdamas darbuotojų mokymui ir instruktavimui, žmogaus gyvybės išsaugojimui. „Dažnai 2-3 minučių instruktavimas darbo vietoje išsaugo žmogaus gyvybę“,- filosofiškai kalbėjo A. Lupeika. Taip pat jis pasakojo, kad  „dažnas įmonės vadovas ar specialistas į klausimą „kam aš rūpinuosi darbų sauga?“ atsako: „nes to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai“ arba „nes to reikalauja Valstybinė Darbo Inspekcija“. „O kada pradėsime bijoti savo darbuotojo? Kada tvarkysimės tam, kad neįvyktų nelaimė darbe? Įmonėje turi būti sąmoninga atsakomybė už žmogaus sveikatą ir gyvybę“.

UAB „Sabelija“ kasmetinės konferencijos „Darbų sauga“ dalyvius šiais metais džiugino įvairiapusiški, inovatyvūs ir neabejingi žmogaus gyvybei lektoriai. Štai VŠĮ Technikos priežiūros tarnybos generalinio direktoriaus pavaduotojas Nerijus Mikalauskas atkreipė dėmesį į potencialiai pavojingus įrenginius ir jų keliamą riziką. Pristatymas buvo ne tik teorinis, bet ir praktinis: pranešėjas parodė vaizdinę medžiagą apie tai, kokie nelaimingi atsitikimai gali įvykti, kuomet nėra tinkamai prižiūrimi potencialiai pavojingi įrenginiai, tarp kurių esą tokių, kurie naudojami ir kasdieniame mūsų gyvenime.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnas Albertas Andrijauskas pranešė, kiek statistiškai kyla gaisrų buityje ir kiek įmonėse. Jis akcentavo tai, kaip išvengti kylančių gaisrų, kaip yra svarbu apmokyti ne tik įmonės vadovą ar specialistą, bet ir pačius darbuotojus. „Jei darbuotojai yra apmokomi gaisrinės saugos klausimais kartą per tris metus, kaip to reikalauja  įstatymas, tokiose įmonėse gaisrai kyla rečiau. Todėl tai pavyzdys, kad mokymas ir instruktavimas įmonės darbuotojų gaisrinės saugos klausimais yra itin aktualus ir naudingas“, - sakė A. Andrijauskas.

Baigus kalbėti apie gaisrinę saugą, buvo pereita prie darbo teisės aktualijų. Vilniaus 3-osios Darbo ginčų komisijos pirmininko Albert Oleškevič pranešimas apie darbo ginčo klausimus sulaukė didelio konferencijos dalyvių dėmesio, nes lektorius analizavo ir pateikė itin praktiškų patarimų, kaip spręsti iškilusius ginčus teisiniu aspektu tarp darbdavių ir darbuotojų .

Patirtimi apie įdomią ir netradicišką darbų saugos kultūrą savo įmonės viduje dalijosi UAB „Philip Moris Lietuva“ darbų saugos inžinieriai Daira Fabijonavičienė ir Rimantas Samoškis. Darbų saugos specialistai pateikė konkrečius pavyzdžius, kaip nuolatos gerina darbų saugos būklę įmonėje.
Paskutinį pranešimą  pristatė UAB „Sabelijos prekyba“ marketingo vadovė Areta Žiogė. Pastaroji pasakojo apie visas asmeninių apsaugos priemonių srities naujienas ir kokybės tendencijas.

Didelio susidomėjimo sulaukė kavos pertraukėlės metu UAB „Sabelija“ suorganizuota „Sprendimų mugė“, kurios metu „Sabelijos“ darbuotojai pristatė galimus darbų saugos sprendimo būdus, metodikas įvairiuose darbų saugos, gaisrinės saugos, darbo teisės, pastatų ūkio valdymo sektoriuose. „Dažnai darbų saugos pažeidimų problema įmonėje iškyla tik įvykus nelaimingam atsitikimui. Siekiame keisti šį požiūrį ir paskatinti įmonių vadovus darbų sauga bei tinkamomis darbo sąlygomis rūpintis nuolatos, pateikdami jiems sprendimo būdų variantus", - kalbėjo UAB „Sabelija“ generalinis direktorius T. Šatkauskas. Sprendimų mugė jau yra tapusi tradicija konferencijos metu, kuomet kiekvienas dalyvis gali rasti sau sprendimą, kaip susitvarkyti tam tikras darbų saugos sritis.

Konferencijos pabaigoje dalyviai įvertino vykusią konferenciją. Apibendrinus galima pažymėti, kad konferencijos dalyviai teigiamai įvertino konferencijos organizuotumą, konferencijoje analizuojamų problemų aktualumą, svetingumą, skaitomas temas, lektorius, konferencijos tradiciškumą.  

Ugnė Raudytė

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti