Jūs esate čia:: Straipsniai BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PUNKTŲ PAKEITIMAI – REDAKCINIO POBŪDŽIO

BENDRŲJŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PUNKTŲ PAKEITIMAI – REDAKCINIO POBŪDŽIO

foto

Šių metų liepos 31 dieną buvo išleistas įsakymas dėl   bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių punktų pakeitimų, kuris įsigaliojo nuo lapkričio 1 dienos. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys. 

Daugelis pakeistų punktų buvo redakcinio pobūdžio, dėl kurių gaisrinės saugos instrukcijų įmonėje keistis neprivaloma. Gaisrinės saugos instrukcijos įmonėje turi būti parengtos ne anksčiau nei 2010 metų rugsėjo 1 d. Jei įmonė yra gamybinė ir būta punktų, kurie yra svarbūs ir keistini nuo 2013 lapkričio 1d. , tuomet gaisrinės saugos instrukcijas reikia rengti, atsižvelgiant į naujai pakeistus bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių punktus. Gaisrinės saugos instrukcijos įmonėje reikalingos – įvadinė (bendra) bei turimoms patalpoms (gamybos, garažo, sandėlio, katilinės, laboratorijos ir pan.).

Vienas iš pagrindinių pasikeitimų nuo lapkričio 1 d., jog veiksmų kilus gaisrui plano nebereikia derinti su Valstybine Priešgaisrine Gelbėjimo Tarnyba. Naujasis punktas skamba taip: “Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių, turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas). Planą tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.“

Todėl pasikeitus bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių punktams, kiekvienas įmonės vadovas ar atsakingas už gaisrinę saugą įmonėje turi atsižvelgti į pasikeitimus pagal savo įmonės veiklą ir specifiką ir nuspręsti, ar gaisrinės saugos dokumentus reikia koreguoti, ar palikti tokius, kokie buvo nustatyti iki šiol.

 

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti