Jūs esate čia:: Straipsniai KAM REIKALINGAS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS?

KAM REIKALINGAS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS?

3zmogeliukai.jpg– Darbuotojams dirbant saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis bus geresnis darbo našumas, geresni darbo rezultatai. Kai darbuotojų saugumu, sveikata rūpinasi darbdavys – tai yra didelė motyvavimo priemonė nepriekaištingai dirbti, – sako UAB „Sabelija“ Profesinės rizikos vertinimo centro vadovė Renata Motiejūnienė, papasakodama apie tai, kas yra profesinės rizikos vertinimas, koks pastarojo tikslas, bei jo būtinumą visoms įmonėms ir kt.

– Kas yra profesinės rizikos vertinimas ir koks jo tikslas?

– Profesinės rizikos vertinimas – visų pirma prievolė darbdaviui. Profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimas – vienas svarbiausių veiksmų, dokumentų įmonėje, kurie padeda užtikrinti veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso – darbuotojo sveikatos – išsaugojimą.

Kada atsiranda konfliktinių situacijų su darbuotoju ar vyksta teismai dėl darbų saugos, profesinės rizikos vertinimas – vienas pagrindinių dokumentų, kuriuose atsispindi darbinės sąlygos, kuriomis dirba darbuotojas.
Profesinės rizikos vertinimo metu atliekama analizė visos grupės veiksnių: fizikinių, fizinių, biologinių, cheminių, psichosocialinių, ergonominių (plačiau apie veiksnius skaitykite čia). Darbuotojai privalo būti supažindinami su profesinės rizikos vertinimu. Taip pat profesinės rizikos vertinimo proceso metu turi dalyvauti darbuotojų, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto atstovai. Pastaruosius būtina susipažinti ir su profesinės rizikos vertinimo išvadomis.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas – nustatyti, įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

– Ar darbdavys privalo dalyvauti profesinės rizikos metu?

– Darbdavio pagrindinis uždavinys – organizuoti šio proceso įgyvendinimą arba paskirti asmenį, kuris įgyvendintų šį procesą.

– Kokioms įmonėms reikalingas profesinės rizikos vertinimas?

– Pagal LR teisės aktus, profesinės rizikos vertinimas reikalingas visoms įmonėms be išimties, jeigu yra samdomas bent vienas darbuotojas.

– Kaip atliekamas profesinės rizikos vertinimas?

– Rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais: parengiamieji darbai (profesinio rizikos vertinimo plano parengimas ir t.t.), rizikos veiksnių tyrimas, rizikos dydžio nustatymas, sprendimo dėl rizikos priimtinumo priėmimas, rizikos pašalinimas ar sumažinimas, rizikos stebėjimas. Kai yra įvertinama profesinė rizika, tada darbdavys, žinoma, ir jo darbuotojai sužino apie realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę įmonėje, kaip gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas, kuriose darbo vietose rizika nepriimtina, o kuriose priimtina ar toleruotina, kur reikia įdiegti kolektyvines apsaugos priemones ar darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis (pvz., įrengti ištraukiamąją ventiliaciją, įrengti triukšmo užuolaidas ir panaš.).

– Kokios gali būti profesinės  išvados?

- Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. pasikeitė profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Vadovaujantis nauju teisės aktu, rizikos vertinimas tapo labiau diferencijuotas, nes anksčiau buvo dvi šakos „RIZIKA PRIIMTINA“ arba „RIZIKA NEPRIIMTINA“, o dabar profesinės rizikos dydžio ir priimtinumas, įvertinant galimą žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę, skirstomas į „MAŽĄ RIZIKĄ“, „VIDUTINĘ RIZIKĄ“, „DIDELĘ RIZIKĄ“.

Mano nuomone, dabartinis teisės aktas sukuria terpę teismams ir duoda darbo advokatams, nes tokiame priimtinos rizikos skirstyme yra daugiau subjektyvumo, išvadų pateikimas priklauso nuo vertintojo kompetencijos.

– Kokie yra taikomi reikalavimai profesinio rizikos vertinimo specialistui?

– Tokius vertinimus atliekantis žmogus visų pirma turi turėti techninį aukštąjį išsilavinimą, taip pat nuolat kelti kvalifikaciją specialiuose rizikos vertinimo srityse. Be to, vien teorinių žinių neužtenka: tinkamai atlikti profesinės rizikos vertinimą itin padeda darbinė patirtis.

UAB „Sabelija“ dar 1999 m. pradėjo teikti higieninio darbo vietų įvertinimo paslaugą. O 2004 m. sausio 1 d., įsigaliojus LR įstatymams, reglamentuojantiems profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimą, mes pirmieji Lietuvoje pradėjome teikti profesinės rizikos vertinimo paslaugą. Tad turime labai daug patirties šioje srityje. Profesinį rizikos vertinimą per metus vidutiniškai atliekame  179 įmonėse ir įvertiname apie 1000 darbo vietų. Per savo darbinę veiklą jau esame įvertinę apie 10000 darbo vietų.

Profesinės rizikos vertinimus atliekame ne tik standartinėse darbo vietose, bet įvertiname ir tokius darbus kaip balerinos, naro, smuikininko, psichiatrijos ligoninės slaugytojo. Gruodį atlikome profesinės rizikos vertinimą visos laivo įgulos, dirbančios Baltijos jūroje, todėl kad įvertintume profesinę riziką teko plaukiojančiame laive praleisti visą dieną.

Nei viena kita darbų saugos paslaugas teikianti įmonė nesiima sudėtingų ir nestandartinių rizikos vertinimų. Mūsų, UAB „Sabelija“, darbuotojai yra kvalifikuoti, itin patyrę ir gali pasiūlyti prevencijos priemones rizikai šalinti ir mažinti.

Be to, 2006 m. įkūrėme fizikinių matavimų laboratoriją. Matavimai atliekami ne tik darbo vietose: šią paslaugą teikiame ir fiziniam asmenims, susidomėjusiems, ar jų gyvenamoji aplinka yra saugi ir patikima. Norint nustatyti matavimo patikimumą, reikia mokėti įvertinti galimą matavimo netikslumą, mokėti perskaičiuoti duomenis pagal poveikio trukmę, parinkti pagal situaciją standartus, kuriais vadovaujanti atliekami matavimai. Tokie darbai nėra paprasti, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, nes  tai gali atlikti vėlgi tik kvalifikuoti darbuotojai, turintys ne tik teorinių žinių, bet ir darbinę patirtį, susidūrę su įvairiomis situacijomis. Per mėnesį būna apie 10 tokių situacijų, kai reikia pasitelkti visas savo žinias fizikinių matavimų srityje, kad padarytume tinkamą išvadą.

– Kiek laiko gali trukti profesinės rizikos tyrimas?

– Šis procesas gali užtrukti, pvz.: nuo dienos iki savaitės, mėnesio ar pusės metų, tai priklauso nuo įmonės veiklos srities, darbo vietų skaičiaus, įrenginių ir technologinio proceso organizavimo. Tyrimo darbai atliekami įmonėje, tačiau po to dar reikia apdoroti informaciją, pateikti išvadas, pasiūlyti prevencines priemones ir t.t.

– Kokios yra aktualiausios naujienos, susijusios su profesinės rizikos vertinimu?

– Svarbios žinios visoms įmonėms, susijusios ne tik su profesinės rizikos vertinimu, bet ir su visa bendra darbų saugos sritimi, kadangi nuo 2013 spalio 1 d. įsigaliojo Valstybinės darbo inspekcijos  patvirtintas „Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašas“, kuriame nurodyta darbų saugos deklaracijos pateikimas (susipažinti su įsakymų galite čia). Šią informaciją turi pateikti visi privatieji ir viešieji juridiniai asmenys. Pirmiausia buvo nustatytas terminas – nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Tačiau Valstybinė darbo inspekcija pratęsė terminą iki 2014 m. liepos 1d.

Deklaracijoje pateikiama informacija, kaip darbo priemonės ir darbo sąlygos atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus profesinę riziką darbo vietose ar kituose įmonės vietose, kur darbuotojas gali būti darbo laiku.

Šioje deklaracijoje iš 50 punktų ir 100 papunkčių, 16 yra apie profesinės rizikos vertinimą bei 4 – apie vieną iš rizikos veiksnių – psichosocialinį veiksnį.

Šiuo klausimu visiems gali padėti UAB „Sabelija“ organizuojami DSS deklaracijos seminarai-praktiniai deklaracijos parengimo užsiėmimai. Pastarieji organizuojami visoje Lietuvoje.
Galime drąsiai teigti, kad dalyvavimas tokiame seminare yra tikrai naudingas, nes seminaro-praktinio deklaracijos parengimo užsiėmimo metu yra aiškinama, kaip pildyti deklaracijas, aptariamas kiekvienas punktas, tad po šio susitikimo dalyviai jau turi užsipildę deklaraciją, telieka duomenis suvesti į elektroninę formą ir pateikti Valstybinei darbo inspekcijai. Be to, po kiekvieno surengto seminaro girdime itin teigiamus atsiliepimus, kad viskas suprantamai ir išsamiai išaiškinama,  puikiai atsakoma į iškilusius klausimus.

Jeigu dar neužsipildėte DSS deklaracijos, kreipkitės – ir mes padėsime išspręsti šitą klausimą:

El. paštu: info@sabelija.lt

Telefonu: 868723309

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti