Jūs esate čia:: Straipsniai „Darbų sauga 2011“ - pranešimų apžvalga (I)

„Darbų sauga 2011“ - pranešimų apžvalga (I)

R.Baniulienes-pranesimas

Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose - Renata Baniulienė. Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro viršininkė.

Konferencijoje „Darbų sauga 2011” dalyvavo 8 pranešėjai, kurie pristatė šiandienai aktualias darbų saugos problematikas įmonėse. Vienas iš pranešimų buvo R. Baniulienės „Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose“.

Pranešimo metu Ugniagesių gelbėtojų mokyklos Civilinės saugos mokymo centro viršininkė visiems konferencijos dalyviams apibūdino civilinės saugos svarbą įmonėje, nurodė civilinės saugos veiklos vertinimo sritis, pabrėždama gyventojų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų teise bei pareigas ir atsakomybę už civilinės saugos reikalavimų nevykdymą. Lektorė savo pranešime palietė ekstremalių situacijų valdymo planų rengimo būtinumą, kaip jie turėtų būti rengiami, bei apibūdino galimų pavojų ir ekstremalių situacijų rizikos analizę. Galop Civilinės saugos mokymo centro viršininkė pasidalino patirtimi, kaip turi būti vykdytos civilinės saugos pratybos ir mokymo organizavimas darbo vietose.

 

 

 

Pranešimo medžiagą galite parsisiųsti čia:

Civilinės saugos organizavimas ūkio subjektuose ir įstaigose

Pranešimo pabaigoje konferencijos dalyviai galėjo užduoti jiems aktualius civilinės saugos klausymus. Esant konferencijos laiko stygiui, R. Baniulienė jų atsakymus sutiko pateikti svetainėje:

1. Kur vykdomos civilinės saugos pratybos? Ar tai vykdoma sukarintame padalinyje?

Civilinės saugos pratybos vykdomos jas organizuojančiuose ūkio subjektuose, įstaigose. Jos taip pat gali būti organizuojamos valstybės ar savivaldybių lygiu ir jeigu ūkio subjektas, įstaiga turi savivaldybių ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose numatytų užduočių, turi dalyvauti tokiose pratybose.

2. Ar privalo ūkio subjektai priimti žmones iį aplinkinių įmonių į įmonės slėptuvę?

Ūkio subjektai gali priimti žmones iš aplinkinių įmonių, jeigu aplinkinės įmonės iš anksto apie tai pagalvojo ir susitarė dėl savo darbuotojų priėmimo. Tokie susitarimai turi atsispindėti ūkio subjektų (įmonių, įstaigų) ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose.

3. Ar planas gali būti rengiamas neatlikus pavojų ir rizikos analizės?

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas turi būti rengiamas tik atlikus rizikos analizę, nes rizikos analizės tikslas yra nustatyti - kokio pobūdžio ekstremaliųjų situacijų valdymas turi būti aprašytas ekstremaliųjų situ 

4. Ar privačios ar daliniai valstybės sveikatos priežiūros įstaigos privalo organizuoti ekstremalių situacijų valdymo planų rengimą? acijų valdymo plane.

Taip. Visos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos privalo pasirengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.

5. Kas Lietuvoje šiuo metu koreguoja visas ekstremalias situacijas?

Ekstremaliųjųjų situacijų koregavimas neapibrėžtas jokiais teisės aktais, nebent tai suprantama kaip siekis išvengti ekstremaliųjų situacijų, arba sušvelninti galimus jų padarinius, o tai vadinama ekstremaliųjų situacijų prevencija. Už ekstremaliųjų situacijų prevenciją yra atsakingi visi civilinės saugos sistemos subjektai - savo veiklos srityse.

6. Kokių ūkio subjektų vadovai privalo baigti civilinės saugos mokymus?

LRV 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr.718 "Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1 ir 2 priedai tiksliai nurodo kokių ūkio subjektų vadovai arba jų įgalioti asmenys privalo baigti civilinės saugos mokymo kursus.

7. Ar padalinio vadovas (pvz. parduotuvės direktorius) turi turėti civilinės saugos pažymėjimą?

Kokį? Kas ir kada moko? Mokytis privalo ūkio subjektų, įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys. Ūkio subjektų, įstaigų padalinių vadovams civilinės saugos reikia mokytis kartu su kitais darbuotojais savo ūkio subjekte ar įstaigoje, kasmet po 2 valandas.

8. Ar privalomas ekstremalių situacijų valdymo planų rengimas bendrovėms administruojančioms daugiabučių namų bendrojo naudojimo patalpas?

Ne.

9. Ką daryti suveikus bendram pavojaus signalui (pvz. Vilniuje)?

Išgirdus garsinį civilinės saugos signalą ( kaukiančias sirenas), reikia skubiai įsijungti radiją ar televiziją. Po trijų minučių turi būti transliuojamas žodinis pranešimas, kuris paaiškins kas atsitiko ir kaip elgtis.

10. Ar kiekviena įmonę turi turėti ekstremalių situacijų planą ir atstovą kuris atsakingas už civilinę saugą?

Ne kiekviena įmonė turi turėti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. Tačiau visų ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai atsako už civilinės saugos parengtį vadovaujamame objekte. Civilinės saugos įstatyme yra numatytos privalomos funkcijos, kurias turi vykdyti vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Komentarai 

 
+3 #1 2011-11-18 15:18
Ačiū už informatyvų pranešimą bei atsakymus
Cituoti
 
 
0 #2 2011-11-25 00:05
O kur kitu lektoriu atsakymai ???
Cituoti
 
 
0 #3 2011-12-12 23:12
kas met darydavote paso perziuros seminarus praktinius ar siemet bus kazkas panasaus daroma?
Cituoti
 

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti