Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Pareiginiai nuostatai

Pareiginiai nuostatai

Įmonėje, įstaigoje yra įstatymu tvarka yra rekomenduojama pasirengti kiekvieno darbuotojo pareiginius nuostatus tam, kad kiekvienas darbuotojas žinotų savo darbus ir atsakomybės ribas, ir apie tai būtų susitarta raštu. Tai veiksmingiausia priemonė darbo funkcijai aprašyti. Turint pareiginius nuostatus darbdavys yra garantuotas, kad kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo nebus sunku įrodyti, kad darbuotojas  buvo įpareigotas atlikti jam pareiginiais nuostatais paskirtas funkcijas

Darbdavys, turėdamas pareiginius nuostatus:

  • bus užtikrintas, jog bus vykdomi privalomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai darbovietėje, laikantys jų neįvyks pažeidimų, už kuriuos tektų atsakyti darbdaviui;
  • darbo ginčo atveju, raštiškai supažindinus su pareigomis, nebus sunku įrodyti, kad padaryto pažeidimo kaltininkas yra darbuotojas;
  • darbdavys remdamasis pareiginius nuostatus gali skirti drausminę nuobodą.
  • tikslus ir aiškus darbuotojo funkcijų nustatymas apdraudžia darbdavį nuo piktnaudžiavimo, pavedant atlikti užduotį.


UAB „Sabelija“ parengia pareiginius nuostatus keliais etapais:

  • Pirmuoju – anketiniu būdu, atvykstant pas klientą yra surenkama visa reikalinga informacija apie darbuotojo teises, pareigas, atsakomybę, kvalifikaciją ir t.t.
  • Antruoju etapu yra pristatomas pirminis pareiginių nuostatų projektas, pritaikytas specialiai Jūsų įmonės darbuotojui.
  • Trečiuoju etapu, darbdavys gali pildyti, išbraukti, koreguoti pareiginius nuostatus pirminiame projekte.
  • Ketvirtuoju etapu Jums yra pristatomas galutinis pareiginių nuostatų projektas, kuris yra rengiamas pagal naujausius teisės aktus.

Papildoma informacija: