Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Asmeninių apsaugos priemonių modulis

Asmeninių apsaugos priemonių modulis

Asmeninių apsaugos priemonių modulis (AAP)

(Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai,  patvirtinti 2007 lapkričio 26 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-331, 7.13.1p.)

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 28 straipsnis įpareigoja, kad dirbantiems kenksmingomis, ypatingų temperatūrų, taip pat susijusiomis su tarša sąlygomis darbuotojams nemokamai, nustatytomis formomis būtų duodami apsauginiai darbo drabužiai, darbo avalynė ir kitos asmeninės apsaugos priemonės.
Parengiame reikalingus įsakymus, asmeninių apsaugos priemonių sąrašus, tvarką, rizikų įvertinimo lenteles individualiai pritaikytas pagal pareigybes.


Papildoma informacija: