Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Gaisrinės saugos instrukcijos/ Veiksmų kilus gaisrui planas

Gaisrinės saugos instrukcijos/ Veiksmų kilus gaisrui planas

Gaisrinės saugos instrukcijos/ Veiksmų kilus gaisrui planas
(Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2005 vasario 18 d. patvirtintos LR Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 64, (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) 5 p., 1 priedas)

Parengiame įvadinę (bendrąją) gaisrinės saugos instrukciją specialiai pritaikytą Jūsų įmonei.
Gaisrinės saugos instrukcijos reikalingos kiekvienai turimai patalpai (gamybos, sandėlio, garažo, virtuvės, parduotuvės ir t.t. patalpoms). Apie kiekvieną patalpą instrukcijoje aprašoma, kaip darbuotojas turi saugiai elgtis, kilus gaisrui, tam tikroje patalpoje pagal gaisrinės saugos taisykles. Šios instrukcijos specialiai pritaikomos Jūsų turimoms patalpoms pagal plotą, patalpoje naudojamus įrenginius, laikomas medžiagas, kenksmingus faktorius ir t.t. Specialistai nustato patalpų pavojingumą, sprogimą gaisro atveju ir tai įformina Jūsų įmonei rengiamose instrukcijose.

Parengiame veiksmų kilus gaisrui planą, kuris turi būti įmonėse , įstaigose, kuriose nuolat dirba arba būna daugiau kaip 100 žmonių.


Papildoma informacija: