Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimas( įsakymai, nuostatai)
(Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. A1-266/V-575, 5-8 p.).
Parengiame darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatus ir prie jų reikalingus įsakymus. Šie nuostatai reglamentuoja įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo tvarką, funkcijas, teises, pareigas, bendruosius kvalifikacinius reikalavimus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams.
Visas įmonės funkcijas, reikalavimus derina UAB „Sabelijos“ specialistas su įmonės vadovu.

Kaip žinoti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos reikiamą Tarnybos specialistų skaičių?
Pagal tarnybos nuostatų pavyzdinius priedus turite susirasti savo įmonės tikslią veiklą ir pasižiūrėti, į kurį tarnybos nuostatų priedą Jūs patenkate. Yra trys pavyzdinių nuostatų priedai (tarnybos nuostatų priedai) :
1 priedas – pavojingiausi darbai pagal įmonės ekonominės veiklos rūšį.
2 priedas – pavojingi darbai pagal įmonės ekonominės veiklos rūšį.
3 priedas –  mažiausiai pavojingi darbai pagal įmonės ekonominės veiklos rūšį.

Čia galite atsisiųsti ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK)

Darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo gali pats atlikti arba pavesti darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai atlikti Įmonės tarnybos funkcijas, kai:
1. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 1 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 9;
2. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 2 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 19;
3. įmonė vykdo veiklą, nurodytą šių Nuostatų 3 priede, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 49.

Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentai.
(2003 liepos 01 d. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas Nr. IX-1672, 13 str., 4 p.)
Kai įmonėje dirba iki 50 darbuotojų parengiame darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai funkcijas, teises ir visus darbuotojų atstovo rinkimo dokumentus, suderintas su įmonė vadovu.
Kai įmonėje dirba daugiau nei 50 darbuotojų įmonėje yra steigiamas komitetas. Parengiame šiuos dokumentus, suderinus su įmonės vadovu.


Papildoma informacija: