Jūs esate čia:: Eksperto komentarai

Eksperto komentarai

Nuo 2013 m. lapkričio 1 dienos įsigalioja Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-372 patvirtintas „Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo, nurodymų įvykdymo kontrolės ir nurodymų pripažinimo nevykdytinais tvarkos aprašas“VDI inspektorių Reikalavimuose pateikti nurodymai darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui ar darbdavio įgaliotam asmeniui yra privalomi.
Apie Reikalavime pateiktų nurodymų įvykdymą darbdavys praneša raštu Reikalavime nurodytais terminais ir adresu siųsdamas paštu, elektroniniu paštu, faksu arba pristatydamas raštą į VDI teritorinį skyrių.
Darbdavys turi teisę kreiptis dėl Reikalavime pateiktų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo šio Aprašo nustatyta tvarka.
Šio Aprašo nustatyta tvarka darbdavys turi teisę kreiptis dėl Reikalavime pateiktų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo.
Kai darbdavys dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės Reikalavime nustatytais terminais įvykdyti nurodymo, jis gali, likus ne mažiau 10 darbo dienų iki nurodymo įvykdymo termino pabaigos, raštu kreiptis į VDI teritorinį skyrių su prašymu tikslinti jo vykdymo terminą. Darbdavys, kreipdamasis dėl nurodymo įvykdymo termino tikslinimo, privalo pagrįsti priežastis, dėl kurių Reikalavime nustatytais terminais pažeidimas negali būti pašalintas.
VDI inspektorius, įvertinęs darbdavio prašyme pateiktus motyvus ir priėmęs sprendimą prašymą patenkinti, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo VDI teritoriniame skyriuje dienos parengia oficialų atsakymą, asmeniškai pasirašo ir įteikia darbdaviui pasirašytinai arba išsiunčia registruotu laišku. Elektroniniu paštu atsakymo skenuotas variantas siunčiamas tik tuomet, kai to savo prašyme paprašo darbdavys. Atsakymo kopijos rinkmena susiejama su atitinkama Reikalavimo kortele DSS IS. Patikslinti terminai įrašomi į Reikalavimo kortelę DSS IS. Objektyviajam sprendimui priimti VDI inspektorius taip pat gali atlikti neplaninį (privalomąjį) ūkio subjekto patikrinimą šio Aprašo 12 punkto nustatyta tvarka.
Kontroliuodamas ūkio subjektą VDI inspektorius taip pat įvertina kontroliniuose klausimynuose pateiktų VDI inspektorių rekomendacijų įgyvendinimą užpildydamas teminę ataskaitą „Reikalavimo R1 kontrolės ir rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas“

Rodyti # 
# Straipsnio pavadinimas Peržiūrų
1 Dėl VDI Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 duotų nurodymų įvykdymo terminų tikslinimo 3574
2 VDI Reikalavime pašalinti pažeidimus R1 3580
3 NAUJAS!!! Dėl profesinės rizikos vertinimo nuostatų pasikeitimų 5222
4 Dėl gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo 4402
5 Dėl instruktavimo tvarkos metodinių rekomendacijų 4336
6 Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos 4760
7 VDI metų veiklos prioritetas - žemės ūkio įmonės 4374
8 Komentaras dėl DK 214 straipsnio pakeitimo 5779
9 Informacija vertingiausia – kai ją sužinote pirmas!!! 5600