Jūs esate čia:: Eksperto komentarai Komentaras dėl DK 214 straipsnio pakeitimo

Komentaras dėl DK 214 straipsnio pakeitimo

DK 214 straipsnis reglamentuoja papildomas lengvatas asmenims, auginantiems vaikus. Yra pasikeitimų

 LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 214 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS (2012m. balandžio 12 d. Nr. XI-1962)

 Papildyti 214 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

214 straipsnis. Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus

1. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

2. Teisės į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.“