Jūs esate čia:: Eksperto komentarai Dėl gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo

Dėl gaisrinės saugos taisyklių pakeitimo

Nuo  2012 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64, pakeitimas  2012 m. spalio 8 d. Nr. 304. Dar buvo atitaisymas 2012 m. spalio 25 dienos.

Visi gaisrinės saugos instruktažai įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (4 priedas). Tai yra buvęs gaisrinės saugos  instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas, tik keičiasi jo pavadinimas. Kaip ir anksčiau šio žurnalo forma gali būti papildyta kitomis reikalingomis skiltimis.

Panaikinama Ivadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo forma (3 priedas).

Yra pakeitimas ir apie evakavimo planus. Dabar  visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti  supažindinti su žmonių evakavimo planu ir privalo mokėti juo naudotis. Nebereikia pakartotinai supažindinti kiekvienais metais.

Yra daug pakeitimų eksploatuojamiems durpynams. Tai aktualu, jei bus rengiamos jiems gaisrinės saugos instrukcijos.