Jūs esate čia:: Eksperto komentarai Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos

Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos

Komentaras dėl Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo pripažinimo netekusiu galios nuo 2012-07-14, 2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymasNr. A1-322/V-696

2012 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-322/V-696 neteko galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-158/V-611 „Dėl Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso tipinės formos ir pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4503). Įsigalioja nuo 2012-07-14.