Jūs esate čia:: Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba Paaukštinimo priemonių, bandymo ir eksploatavimo tvarka

Paaukštinimo priemonių, bandymo ir eksploatavimo tvarka

Paaukštinimo priemonių, bandymo ir eksploatavimo tvarka

* Kopėčių ir lipynių įrengimo, bandymo ir eksploatavimo ir apskaitos tvarką.

* Pastolių ir paklotų įrengimo, bandymo, eksploatavimo tvarką.

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 33 punktu:

„Pastolių tikrinimo ir priežiūros tvarką nustato darbdavys (jei tokia tvarka nenurodyta gamintojo dokumentuose) vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 4 priedo 38 punktu:

„38.1. visi pastoliai turi būti reikiamai suprojektuoti, sumontuoti, patikrinti ir prižiūrimi, kad nenuvirstų arba staiga nepasislinktų;

38.2. darbo platformos, pakylos ir pastolių kopėčios turi būti suprojektuotos ir sumontuotos tokio dydžio, laikomos ir naudojamos taip, kad patikimai saugotų darbuotojus nuo kritimo arba nuo krintančių daiktų;

38.3. pastoliai turi būti nustatyta tvarka patikrinti:

38.3.1. prieš pradedant naudoti;

38.3.2. reguliariai naudojimo laikotarpiu;

38.3.3. po perstatymo, naudojimo pertraukos, po blogo oro poveikio ar nestiprių požeminių smūgių, stichinių nelaimių ar kitų aplinkybių, galėjusių padaryti įtaką pastolių tvirtumui ar stabilumui;

38.4. kopėčios turi būti pakankamai tvirtos ir reikiamai prižiūrimos. Jos turi būti tinkamai naudojamos atitinkamose vietose ir pagal paskirtį;

38.5. turi būti užtikrinta, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nesujudėtų.“


Papildoma informacija: