Jūs esate čia:: Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba Nelaimingų atsitikimų susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse

Nelaimingų atsitikimų susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse

Norite apsaugoti darbuotojus nuo nelaimių kelyje ar darbe? Mes siūlome Jums pagalbą:

 • Nelaimingų atsitikimų susijusiu su eismu prevencinių priemonių diegimas įmonėje (LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2007-08-23 įsakymas Nr. V-218/5-V-573/2B-294, 1.1 ir 3.1 punktų reikalavimas „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusiu su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose rekomendacijų“, 7 punktas).
 • Nelaimingų atsitikimų susijusiu su neblaivumu prevencinių priemonių diegimas įmonėje (LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-06-20 įsakymas Nr. V-181, „Dėl neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose“, 3.1 punktas).

Nelaimingų atsitikimų susijusių su eismu ir neblaivumu prevencijos priemonių diegimas įmonėse

Transporto įmonėse reikia:

 • Patikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos bei keleivių ir krovinių vežimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą (*- 1.1.1. punktas);
 • Atlikus patikrinimus, esant reikalui, patikslinti atliktos profesinės rizikos vertinimo darbo vietose duomenis ir įrašyti juos į darbuotojų saugos ir sveikatos duomenų pasus (*- 1.1.3.1. punktas);
 • Organizuoti kelių eismo pažeidimų, eismo įvykių priežasčių ir sąlygų nagrinėjimą bei jų šalinimą. Informuoti darbuotojus (*- 1.1.3.2. punktas);
 • Užtikrinti reikiamą LRV 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI ir VII skyrių nuostatų įgyvendinimą (*- 1.1.3.3. punktas);
 • Paruošti \prevencinių priemonių planą pagal rekomendacijas (**- 2. punktas).

 Kitose įmonėse reikia:

 • Patikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų vykdymą, naudojant transporto priemones bei savaeigius įrenginius, taip pat juos prižiūrint, remontuojant ir organizuojant aptarnaujančio personalo mokymą, instruktavimą bei informavimą (*- 1.1.2. punktas);
 • Atlikus patikrinimus, esant reikalui, patikslinti atliktos profesinės rizikos vertinimo darbo vietose duomenis ir įrašyti juos į darbuotojų saugos ir sveikatos duomenų pasus (*- 1.1.3.1. punktas);
 • Organizuoti kelių eismo pažeidimų, eismo įvykių priežasčių ir sąlygų nagrinėjimą bei jų šalinimą. Informuoti darbuotojus (*- 1.1.3.2. punktas);
 • Užtikrinti reikiamą LRV 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintų „Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių“ VI ir VII skyrių nuostatų įgyvendinimą (*- 1.1.3.3. punktas);
 • Paruošti prevencinių priemonių planą pagal rekomendacijas (**- 2. punktas).

 *- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymas „Dėl su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose” 2007 08 23 Nr. V-218/5-V-573/2B-294; (Žin. 2007, Nr. 94-3812)

**- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008-05-26 įsakymas Nr.V-150 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose, organizacijose“, (Žin., 2008, Nr.62-2372)

Gamybinėms įmonėms ir įmonėms, kur vykdomi pavojingi darbai, taip pat kitoms įmonėms, kuriose dėl nelaimingų atsitikimų darbe žuvo ar buvo sunkiai sužaloti neblaivūs darbuotojai:

 • Supažindinti darbuotojus su Valstybinės darbo inspekcijos nurodytu prevencijos priemonių planu bei pagrindiniais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais neblaivumo darbe prevenciją (***- 3.1. punktas);
 • Parengti neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus, su planuose numatytomis priemonėmis supažindinti darbuotojus (***- 3.2. punktas);
 • Rengiant neblaivumo darbe prevencijos priemonių planus atsižvelgti į rekomendacijas taip pat į profesinių sąjungų, darbo tarybų, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai nuomonę (***- 3.4. punktas);
 • Darbo drausmės pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su neblaivumu darbe, prevencijos klausimus svarstyti įmonės valdymo aukščiausio lygio struktūroje, ar kitaip, kaip pasirinkta įmonėje, dalyvaujant darbuotojų atstovams, įmonėje nustatyta tvarka ir periodiškumu (***- 3.5. punktas);

Kitose įmonėse:

 • Supažindinti darbuotojus su VDI nurodytu prevencijos priemonių planu bei pagrindiniais norminiais teisės aktais ir kitais dokumentais, reglamentuojančiais neblaivumo darbe prevenciją (***- 3.1. punktas);
 • Darbo drausmės pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su neblaivumu darbe, prevencijos klausimus svarstyti įmonės valdymo aukščiausio lygio struktūroje, ar kitaip, kaip pasirinkta įmonėje, dalyvaujant darbuotojų atstovams, įmonėje nustatyta tvarka ir periodiškumu (***- 3.5. punktas);

***- LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas “Dėl neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo šalies įmonėse, įstaigose, organizacijose” 2008 06 20 d. Nr.V-181