Jūs esate čia:: Profesinės rizikos vertinimas Profesinės rizikos vertinimas

Profesinės rizikos vertinimas

renata-motiejuniene

Profesinės rizikos vertinimas – nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencija.

Profesinės rizikos vertinimo tikslas yra nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima pašalinti, įdiegti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumažinta.

Rizikos vertinimas atliekamas šiais etapais:
1. parengiamieji darbai;
2. rizikos veiksnių tyrimas, rizikos dydžio nustatymas, sprendimo dėl rizikos priimtinumo priėmimas;
3. rizikos pašalinimas ar sumažinimas;
4. rizikos stebėjimas.

Profesinės rizikos vertinimo proceso įgyvendinimas įmonėje, padės užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą, svarbiausio įmonės resurso - darbuotojo sveikatos išsaugojimą.
 

Atlikus profesinės rizikos vertinimą Jūs sužinosite:

  •     realią darbų saugos ir darbo sąlygų būklę įmonėje;
  •     kaip gerinti darbo sąlygas pagal pateiktas profesinės rizikos vertinimo išvadas.
  •     kuriose darbo vietose rizika nepriimtina, o kuriose priimtina ar toleruotina , kur reikia įdiegti kolektyvines apsaugos priemones ar darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

Darbuotojams dirbant geromis ir sveikomis darbo sąlygomis bus geresnis darbo našumas, geresni darbo rezultatai. Kai darbuotojų saugumu ir sveikata rūpinasi darbdavys tai yra didelė motyvavimo priemonė geram ir našiam darbui.

Įmonės, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, gali lygiaverčiai konkuruoti su Europos įmonėmis, išsiplečia jų rinka.
2012 m. lapkričio mėn 01 d pasikeitė profesinės rizikos vertinimo nuostatai. Vadovaujantis nauju teisės aktu rizikos vertinimas tapo labiau diferencijuotas.

Dabar Rizikos dydžio ir priimtinumo nustatymas atliekamas, įvertinant galimą žalos sveikatai sunkumą ir jos pasireiškimo tikimybę. Rizikos priimtinumas skirstomas į PRIIMTINA, TOLERUOTINA,  NEPRIIMTINA.  Toleruotina rizika dar skirstoma į MAŽĄ RIZIKĄ VIDUTINĘ RIZIKĄ DIDELĘ RIZIKĄ


PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI GRINDŽIANTYS PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMĄ:
1.Darbo kodeksas (patvirtintas  2002-06-04, įsakymu Nr. IX-926) 264 straipsnis. Saugaus darbo organizavimas ir vykdymas
2.Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (patvirtintas  2003-07-01, įsakymu Nr. IX-1672) 25 straipsnis. Darbdavio pareigos sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
3.Profesinės rizikos vertinimo nuostatai(patvirtinti 2012-10-25, įsakymu Nr. A1-457/V-961)
4.Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. Gegužės 31 d. Įsakymo nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (patvirtinti 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1072)


Reikia atlikti profesinės rizikos vertinimą?

Gaukite mūsų pasiūlymą užpildę paslaugų užsakymo formą, arba kreipkites nurodytais kontaktais.


Papildoma informacija: