Jūs esate čia:: Profesinės rizikos vertinimas Fizikiniai matavimai

Fizikiniai matavimai

Darbo aplinkoje žmogų veikia  fizikiniai profesinės rizikos veiksniai. Jie skirstomi į grupes:

  • apšvietimas
  • šiluminė aplinka
  • elektromagnetinis laukas
  • triukšmas
  • vibracija

Kiekvieno žmogaus reakcija į fizikinį veiksnį yra skirtinga ir priklauso nuo daugelio aplinkybių . Vieniems  pakenkia net ir nedideli nukrypimai nuo normų, kitiems tai sukelia nepasitenkinimą, tretiems pablogėja savijauta, sumažėja darbingumas, sutrinka miegas. Skirtingos reakcijos priežastis gali būti amžius, sveikatos būklė bei veiklos pobūdis.

Atlikus laboratorinius tyrimus, galima sužinoti konkrečias kiekvieno veiksnio vertes ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo kenksmingo poveikio, kuris gali būti profesinio susirgimo priežastis. Laboratorinius tyrimus atlieka atestuotos ar akredituotos laboratorijos. 2006 m. UAB "Sabelija" įkūrė fizikinių matavimų laboratoriją, kurios specialistai šiuolaikiniais prietaisais atlieka darbo vietų fizikinių veiksnių laboratorinius tyrimus ir pateikia matavimų protokolus.

Vadovaudamiesi tyrimų protokolais, UAB "Sabelija" specialistai įvertina išmatuotų dydžių atitikimą teisės aktų reikalavimams ir pateikia išvadas apie rizikos priimtinumą ar nepriimtinumą

Fizikinių profesinės rizikos veiksnių dydžius darbo vietose reglamentuoja higienos normos ir nuostatai.
1. Lietuvos higienos norma HN 32:2004 „Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai.“
2. Lietuvos higienos normos HN 80:2011 “Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose”
3. Lietuvos higienos norma HN 98 : 2000 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai."
4.  Lietuvos higienos norma HN 110 : 2001 „Pramoninio dažnio (50 hz) elektromagnetinis laukas darbo vietose. Parametrų leidžiamos skaitinės vertės ir matavimo reikalavimai“
5. Lietuvos higienos norma HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
6. Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai.
7. Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatai.
8. Lietuvos techninė norma TN 01;1998 „Displėjai. Leidžiami spinduliuojamo elektromagnetinio lauko lygiai“

 


Papildoma informacija: