Jūs esate čia:: Civilinė sauga Civilinės saugos pratybos ūkio subjektuose ir kitose įstaigose

Civilinės saugos pratybos ūkio subjektuose ir kitose įstaigose

Pratybų tikslai ir uždaviniai:

  • įvertinti, įtvirtinti ir tobulinti subjektų pasirengimą ir įgūdžius, organizuoti darbuotojų ir turto apsaugą nuo ekstremaliųjų situacijų poveikio;
  •     atlikti neatidėliotinus darbus;
  •      šalinti ekstremaliųjų situacijų padarinius;
  •     įvertinti darbuotojų gebėjimus bei galimybes veikti ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu ir tobulinti reagavimą;
  •      praktiškai įtvirtinti ir tobulinti darbuotojų įgūdžius ir gebėjimus vertinti susidariusią situaciją, numatyti galimus jos padarinius, rinkti, analizuoti, vertinti ir perduoti informaciją, priimti reikiamus sprendimus;
  •      įvertinti darbuotojų funkcijų atlikimą ir vadovų gebėjimą užtikrinti nenutrūkstamą vadovavimą gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ar įvykus ekstremaliajam įvykiui;
  •      įvertinti ekstremaliųjų situacijų valdymo planus ir numatyti jų tobulinimo kryptis.

    Papildoma informacija: