Jūs esate čia:: Civilinė sauga Civilinę saugą reglamentuojantys teisiniai aktai

Civilinę saugą reglamentuojantys teisiniai aktai

1. LR Civilinės saugos įstatymo pakeitimo įstatymas 2009-12-22 Nr. XI-635 (Žin. 1998, Nr. 115-3230, 2009-12-31, Nr. 159-7207)
2. Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo, patvirtinta  2011 m. vasario 23 d. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-70
3. Dėl kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo, patvirtinta 2010 m. balandžio 19 d priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-134, pakeitimas 2012 m. vasario 1 d. Nr. 1-37
4. Dėl galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo, patvirtinta 2011 m. birželio 2 d. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-189
5. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 718 nuo 2010 – 06 – 07 „Dėl civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
6. Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo, patvirtinta 2010 m. liepos 21 d. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-219
7. . LR Vyriausybės nutarimas 2010 m. liepos 14 d. Nr. 1028 „Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
8. Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 2012 m. balandžio 4 d. Nr. 384


Papildoma informacija: