Jūs esate čia:: Civilinė sauga Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

  • sudaro galimybę kryptingai ir laiku pasirengti galimai ekstremaliai situacijai;
  • padeda įmonei prognozuoti, planuoti ekstremalias situacijas;
  • sudaro galimybę tinkamai paskirstyti išteklius, reikiamą įrangą ir pajėgas;
  • padeda išsaugoti žmonių gyvybę;
  • padeda išsaugoti įmonės materialines vertybes;
  • suteikia informacijos, kokie pavojai egzistuoja;
  • suteikia informacijos, kas atsitiktų, jei susiklostytų tam tikra situacija, kaip reikėtų elgtis, kad būtų galima apsaugoti darbuotojus;
  • padeda organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekto padalinių ir tarnybų veiksmus

Papildoma informacija: