Jūs esate čia:: Straipsniai Sveikatą tikrinti būtina

Sveikatą tikrinti būtina

savizudybes_dienaiKiekvienas dirbantis žmogus privalo būti pasitikrinęs sveikatą. Dažnam tai atrodo tik formalumas, reikalaujantis daug laiko. Tačiau darbdavys, užtikrinęs, kad jo darbuotojai pasitikrintų sveikatą, visų pirma sužino ar gali darbuotojas dirbti konkrečiomis darbo sąlygomis, antra - užkerta kelią galimai profesinių ligų paieškai.

Darbuotojų privalomųjų sveikatos tikrinimų tvarką nusako Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, bei kitos teisės aktų nuostatos. Šie teisės aktai nurodo, kad privalomas sveikatos patikrinimas būtinas siekiant įvertinti ar įsidarbinantys ir dirbantys asmenys gali dirbti pasirinktą darbą konkrečiomis darbo sąlygomis, taip siekiant apsaugoti įsidarbinančių asmenų ir darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo.

Valstybinės darbo inspekcijos teigimu, teisės aktuose nurodyta, kad darbuotoją tikrintis siunčia darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pagal įmonėje nustatytą tvarką, medicininėje kortelėje nurodęs pavojingus darbus ir rizikos veiksnius. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme detaliai paaiškinta, kokiomis sąlygomis dirbantiems darbuotojams reikia tikrintis sveikatą ir kaip dažnai tai daryti.

Teisės aktuose yra numatomos darbuotojų, kuriems yra privalomas sveikatos patikrinimas, grupės: naktį dirbantys ir pamaininiai darbuotojai, darbuotojai, kurie dirba maisto gamybos ir realizavimo srityje, dideli fiziniai krūviai, temperatūrų svyravimai, darbas aukštyje, darbas su kenksmingomis cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis ir t.t. Atkreiptinas dėmesys, kad darbas kompiuteriu taip pat priskiriamas rizikos grupei.

Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimų grafiką. Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam už tą laiką, kol pasitikrins sveikatą, nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

Tikrinti ir bausti, kaip vykdomas šis įstatymas, turi teisę Darbo inspekcija, kuri kas metai nustato apie 1800 sveikatos tikinimo pažeidimų (apie 10 proc. visų pažeidimų). Įstatymas numato ir baudą darbdaviui už įstatymo nevykdymą - nuo 500 iki 5000 litų.

Mūsų patirtis parodė, kad atvykus darbuotojui į gydymo įstaigą dažnai nepateikiami visi reikalingi dokumentai arba būna netinkamai užpildyti, kas prailgina ir pačią patikrinimo procedūrą – sugaišiant ne tik darbuotojo, net ir darbdavio laiko, kai kuriuose įmonėse sutrinka net ir darbo procesas. Tad siekiant padėti darbdaviams, UAB „Sabelija“ siūlo pagalbą tikrinant darbuotojų sveikatą įmonėje  - sveikatos tikrinimo modulį – kuriuo siekiama per trumpą ir darbdaviui patogų laiką patikrinti darbuotojų sveikatą, o kartu sutvarkyti ir visą reikiamą dokumentaciją (atliekamas įmonės sveikatos įvertinimas, išvadų pateikimas, įsakymų ir grafikų ruošimas, medicininių kortelių ir kontingentų patvirtinimo pažymų pildymas).

Turintys papildomų klausimų ar nusprendę, jog jums reikalinga pagalba, kreipkitės į mus. Mes visuomet pasiruošę Jums padėti:

- kyla klausimų dėl įmonės darbuotojų sveikatos patikrinimo rašykite mūsų specialistams (rašyti čia).

- nenorite gaišinti savo laiko? Mūsų specialistai operatyviai gali padėti Jums susitvarkyti darbuotojų sveikatos patikrinime. Užsisakykite! (užsisakyti čia)

 

Eglė Gylytė

Naujas komentaras

Saugumo kodas
Atnaujinti