Jūs esate čia:: Naujienos Įregistruotos naujos darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programos

Įregistruotos naujos darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programos

zmogeliukas2

Informuojame, kad nuo š.m. gegužės 5 d. vietoje buvusių 3 darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programų (Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens / Įmonės vadovo, vykdančio įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas / Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto) „Švietimo informacinių technologijų centre“ įregistruotos 9 naujos mokymo programos:

  • 3 programos, skirtos darbdaviui, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, atliekančiam darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių, III grupės arba visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse,
  • 3 programos, skirtos darbdavio įgaliotam asmeniui, atliekančiam darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių, III grupės arba visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse,
  • 3 programos, skirtos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui II ir III grupių, III grupės arba visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.Mokymosi pagal šias programas trukmė priklauso nuo įmonės ekonominės veiklos rūšies grupės.

Kiekvienai ekonominės veiklos rūšies grupei, nurodytai „Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų“ 1-3 prieduose, patvirtinuose 2011 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos apsaugos ministro įsakymu Nr. A1-266/V-575 (įsakymą galite peržiūrėti čia ), nustatytas skirtingas mokymosi valandų skaičius.

Reikalavimai keliami išsilavinimui nepakito tik įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistui, kuris turi būti ne žemesnis nei aukštasis techninis, tuo tarpu, darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio įgaliotas asmuo, norintis atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominių veiklos rūšių įmonėse, privalės turėti ne žemesnį nei aukštąjį išsilavinimą. Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti atestuojamiems pagal darbdavio, darbdavio atstovaujančio asmens, kuris nevykdys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų.Atestavimo tvarka pagal naująsias mokymo programas nepasikeitė.Primename, kad remiantis LR DK 268 str. 1 d. „Kiekvieno darbdavio ar jo įgalioto asmens žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomai tikrinamos prieš jam pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas ir vėliau ne rečiau kaip kas penkeri metai“.

Darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo (atestavimo),sąrašą galite peržiūrėti čia.

UAB „Sabelija“ artimiausių organizuojamų mokymų grafiką rasite čia.

Mielai kviečiame visais iškilusiais klausimais kreiptis į mus, nes mes jau 20 metų esame tam, kad Jums padėtume.

Mokymų skyriaus vadovė,
Ingrida Sendaitė