Jūs esate čia:: Darbų saugos mokymai Birželio mėnesio mokymų grafikas

Birželio mėnesio mokymų grafikas

Jums ir Jūsų darbuotojams birželio mėnesį organizuojame šiuos formalius ir neformalius darbų saugos mokymus:

       Mokymo programos pavadinimas

VILNIUS

KAUNAS

KLAIPĖDA

ŠIAULIAI

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

 Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d. 

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

 Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

 Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

 Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

 Birželio 19 d.

 Birželio 10 d.

Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

 Birželio 25 d.  Birželio 12 d.  Birželio 19 d.

 

Birželio 10 d.

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

 

Birželio 10 d.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio II ir III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

 Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse

 Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

 Birželio 19 d.

Birželio 10 d.

 Įmonių, įstaigų, organizacijų gaisrinės saugos vadovo

 Birželio 27 d.

Birželio 16 d.

 Birželio 25 d.

 Birželio 13 d.

 Padalinio vadovo

Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

 Birželio 19 d.

 Birželio 10 d.

 Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių, darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

 Birželio 25 d.

Birželio 12 d.

Birželio 19 d.

 Birželio 10 d.

 Turizmo renginio vadovo

Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Kėlimo kranų darbų vadovo

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Kėlimo įrenginių priežiūros meistro

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Kėlimo platformų ir jų įrangos operatorius

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Krovinių kabinėtojo

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Nuo žemės valdomų tiltinio tipo kranų operatoriaus

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

Savaeigio strėlinio krano operatoriaus

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

 Automobilinio krano operatoriaus

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

Portalinio krano mašinisto

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Bokštinio krano operatoriaus

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

 Tiltinių kranų operatoriaus

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Krovimo kranų (hidromanipuliatorių) operatoriaus

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Automobilinio ar elektrinio autokrautuvo vairuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Dyzelinio ar dujinio autokrautuvo vairuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Autokeltuvo operatoriaus

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

 Aukštalipio darbų vadovo, darbuotojo, pastolių montuotojo

 Renkama grupė

Renkama grupė

 Renkama grupė

Renkama grupė

Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo, darbininko

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo, darbininko

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Darbų, vykdomų su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, vadovo, darbuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Darbų, vykdomų potencialiai sprogių, degių medžiagų aplinkoje, vadovo, darbuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Darbų, vykdomų su pavojingomis cheminėmis medžiagomis potencialiai sprogioje aplinkoje, vadovo, darbuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Krovinių tvarkymas rankomis

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Metalų suvirintojo bei pjaustytojo elektra ir dujomis

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Darbininko, dirbančio su medienos apdirbimo staklėmis ir rankiniais įrankiais

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Mechaninis medienos, metalo ir kitų medžiagų apdirbimas, kai naudojama nemechanizuota pastūma

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Miško ruošos darbų vadovo, darbininko

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Darbininko, dirbančio su motopjūklu, benzopjūklu

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Apželdinimo, želdinių priežiūros darbuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Socialinio darbuotojo

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

Renkama grupė

      Darbdavio pageidavimu taip pat ruošiamos neformalių mokymų programos pagal pavojingų darbų sąrašą.