Jūs esate čia:: Įmonės valdymo dokumentai Elektroninė darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacija

Elektroninė darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacija

Elektroninėje darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentų versijoje yra:

•    Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo dokumentai (įsakymai, nuostatai)
•    Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai rinkimo dokumentai
•    Įsakymų, protokolų formos su komentarais, kaip teisingai pildyti ir įteisinti dokumentus
•    Instruktavimų tvarkos dokumentų sudedamosios dalys
•    Darbo tvarkos taisyklių sudedamosios dalys
•    Įvadinė (bendra) gaisrinės saugos instrukcija
•    Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija
•    Pirmos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam saugos ir sveikatos instrukcija
•    Dirbančiojo kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija
•    Dirbančio su organizacine technika saugos ir sveikatos instrukcija
•    Neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
•    Vairuojančio nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija
•    Direktoriaus pareiginiai nuostatai
•    Buhalterio pareiginiai nuostatai
•    Administratoriaus pareiginiai nuostatai

Tai yra būtiniausių įmonės, organizacijos darbų saugos ir gaisrinės dokumentų elektroninė versiją, kurią galėsite prisitaikyti pagal savo įmonės, organizacijos veiklos pobūdį ir specifiką.

Įsigydami šį CD jūs gaunate tokias privilegijas:

•    Užsiregistravę pagal pateiktą kodą jūs nuolat gaunate elektroniniu paštu naujausius darbų saugos teisės aktų pasikeitimus
•    turite galimybę pasitikrinti, ar teisingai ir pilnai yra sutvarkyta jūsų įmonės darbų saugos dokumentacija pagal galiojančius teisės aktus
•    turite galimybę pasitikrinti, ar teisingai ir pilnai yra sutvarkyta jūsų įmonės gaisrinės saugos dokumentacija pagal galiojančius teisės aktus
•    išmoksite, kaip pačiam lengvai susitvarkyti dokumentus
•    gausite visų reikiamų darbų ir gaisrinės saugos dokumentų sąrašą

Daugiau informacijos el.paštu : dokumentai@darbusauga.lt
Telefonu: 8610 649 16