Jūs esate čia:: Darbų saugos mokymai Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų teisinis reglamentavimas

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų teisinis reglamentavimas

Ištrauka iš „ LR Darbo kodekso“ 2002 06 04, Nr. IX-926:

270 straipsnis: Darbuotojų instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. "Darbdavys negali reikalauti, kad darbuotojas pradėtų darbą įmonėje, jei jis neapmokytas ir (ar) neinstruktuotas saugiai dirbti".

Ištrauka iš „Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrųjų nuostatų“ 2003 12 31, Nr. A1-223/V-792:

2 punktas. Šių Nuostatų nustatyta tvarka darbdaviui atstovaujantis asmuo organizuoja asmenų, kuriems Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (toliau – Įstatymas) nustatytas privalomasis mokymas ir žinių tikrinimas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje (darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistų, samdomų įstaigų, teikiančių įmonėms įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų paslaugas, specialistų, samdomų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų (ne įmonės darbuotojų) įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijoms vykdyti, potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrų, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų, darbuotojų, valdančių (naudojančių) potencialiai pavojingus įrenginius bei naujai išrinktų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narių) mokymą ir atestavimą (žinių tikrinimą) mokymo įstaigose.

3 punktas. Darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, darbdavio įgaliotam asmeniui darbuotojų saugai ir sveikatai nusprendus mokyti mokymo įstaigose arba įmonėje darbuotojus, kuriems Įstatymu nenustatytas privalomasis mokymas ir žinių tikrinimas mokymo įstaigose, šių Nuostatų nustatyta tvarka mokymo įstaigose arba įmonėje mokomi: padalinių vadovai, darbuotojai, dirbantys pavojingus darbus, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Žin., 2002, Nr. 87-3751), darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų nariai, darbuotojai, vykdantys nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių, kuriems nenustatyta privaloma įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūra, kiti darbuotojai, kurie neturi pakankamai profesinių įgūdžių ar žinių, kad galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai.


Reikalingi mokymai?

Skambinkite nurodytais kontaktais arba rašykite el. paštu: info@sabelija.lt

Kiekviena problema turi sprendimą. O mes Ją randame visada!


Papildoma informacija: